Nyhetsartikkel

24 mars 2017

Null utslippsvekst på tross av økonomisk vekst

CO2-utslippstallene fra det Internasjonale Energibyrået (IEA) er spesielt gledelige tall siden verden har hatt økonomisk vekst på tross av null utslippsvekst, forteller porteføljeforvalter Magnus Lingjærde i ukens kraftkommentar fra LOS Energy.

CO2-utslippene knyttet til global energiproduksjonen er, i følge det Internasjonale Energibyrået (IEA), uendret i 2016 sammenliknet med 2015.

Utslippstallene har faktisk ikke endret seg de tre siste årene, noe som tyder på at vi har nådd toppen av CO2-utslipp i energisektoren. Dette er spesielt gledelige tall siden verden har hatt økonomisk vekst i samme periode.

Fra fossil til fornybar energi
USA er bestemann i klassen. Amerikanernes energiproduksjon er nå på 1992-utslippsnivå. I løpet av denne 25 årsperioden har den økonomiske veksten vært på hele 80 prosent. Hovedårsaken til null utslippsvekst er overgangen til mer fornybar energiproduksjon samt naturgass over hele kloden.

Vårens franske presidentvalg har betydning for nordisk kraftpris
De franske presidentkandidatene sier de vil innføre et prisgulv på CO2. Kandidat François Fillon vil innføre 30 euro per tonn som minstepris, mens motkandidat Emmanuel Macron snakker om en minstepris i 2030 på 100 euro per tonn. Til sammenlikning er dagens utslippspris kun fem euro per tonn.

Et prisgulv på CO2-utslipp vil gjøre fransk kullkraft ulønnsom og kan derfor få konsekvenser for krafteksporten mot Tyskland. Og dersom Tysklands kraftflyt påvirkes, blir også kraftflyten mellom Europa og Norden påvirket.

Sittende president i Frankrike, François Hollande, har forsøkt å innføre et prisgulv på CO2, foreløpig uten suksess.

Grafene fra sending kan lastes ned her.

Hør ukens kraftkommentar på YouTube

Kommentarer

kommentarer