Nyhetsartikkel

21 februar 2017

EUs energiforbruk har falt under 1990-nivå

EU bruker nå mindre energi enn i 1990, viser oppdaterte tall fra EUs statistikkbyrå Eurostat. Men EU er mer avhengig enn før av å importere fossile brensler.

EUs bruttoforbruk av energi lå i 2015 på 1.626 millioner tonn oljeekvivalenter, ifølge Eurostat.

Det er 2,5 prosent mindre enn i 1990 og 11,6 prosent mindre enn i 2006, som var året da forbruket toppet seg.

Fossile brensler står for nesten tre firedeler av energien som forbrukes. Avhengigheten av import av fossile brensler har økt, og i 2015 importerte EU 73 prosent av de fossile brenslene, mot bare 53 prosent i 1990.

Sverige er det medlemslandet i EU som har lavest forbruk av fossile brensler.

 

Kommentarer

kommentarer