Nyhetsartikkel

21 februar 2017

EL og IT protesterer mot Telenor-nedbemanning

Telenor skal fjerne opptil 170 årsverk. – Uenige i bedriftens vurderinger og begrunnelser for nedbemanningen, sier forbundet.

Opptil 172 ansatte vil bli erklært overtallige etter at styret i Telenor Norge 14. ferbruar besluttet nedbemanning i divisjonene Technology og Fixed & TV. Ifølge NTB er bakgrunnen for endringene at Telenor «er midt i et pågående teknologiskifte, «der digitalisering og nye kundebehov endrer måten vi må jobbe på».»

Les også: Telenor kutter opp mot 170 årsverk

Fungerende tillitsvalgt i EL og IT Forbundet i Telenor Norge, Ronald Steen, forteller til Fri Fagbevegelse at forbundet er uenige med bedriftens vurderinger og begrunnelser for nedbemanningen.

– Vi har i drøftingene hevdet at siden det ikke vises til bortfall av arbeidsoppgaver, eksisterer det heller ikke overtallighet i divisjonene. EL og IT Forbundet har advart sterkt mot risikoen det medfører at bedriften henter ut gevinster på effekter av tiltak før de inntreffer. Vi hevder at nedbemanningen vil medføre et uholdbart høyt arbeidspress for de gjenværende ansatte i de berørte divisjonene, sier han i en uttalelse.

EL og IT mener videre en eventuell reduksjon skal skje ut fra ansiennitet og ikke geografisk plassering.

Nedbemanningen kommer i tillegg til de 188 som ble varslet overtallig fra Telenor Norge i fjor.

Divisjon Technology har «ansvar for kostnadseffektiv og fremtidsrettet utvikling, bygging, drift og forvaltning av Telenors nett, tjenester og IT» samt «ansvar for sikkerhet relatert til teknologi, løsninger og verdikjeder.»

Divisjon Fixed & TV har ansvar for leveranser for bredbånd, TV og fastlinje i det norske markedet, herunder Canal Digital Kabel TV. Avdelingen har også ansvar for produksjon av teleoppkoblinger til salgsløsninger og forretningskunder, ifølge en beskrivelse fra selskapet.

Endringene innebærer å samle funksjoner innenfor drift og IT på tvers av divisjoner inn i Technology, samt å samle supportfunksjoner og utvikling for å skape robuste fagmiljøer og styrke kundefokuset innenfor utvikling, heter det i en melding fra Telenor.

I TV- og bredbåndsdivisjonen vil endringene dreie seg om en sammenslåing av funksjoner innen salg og kundebetjening, samtidig som vi avslutter en del oppgaver knyttet til utgående produkter og tjenester, står det videre.

 Kilde. Fri Fagbevegelser

Kommentarer

kommentarer