Nyhetsartikkel

21 februar 2017

Allt mer förnybart

Svensk el producerades förra året till nästan 64 procent med förnybara energikällor.

Den rekordhöga siffran beror främst på två faktorer: Vattenkraften hade ett bra år och gav 74 Terawattimmar, TWh, vilket ska jämföras med genomsnittlig produktion på 65,5 TWh. Vindkraften slog samtidigt sitt eget rekord från år 2014 och ökade med 44 procent till 16,6 TWh.

Svensk el producerades förra året till nästan 64 procent med förnybara energikällor. Det visar preliminära uppgifter som Energiföretagen Sverige ger ut i sin årliga sammanställning Elåret. Den rekordhöga siffran beror främst på två faktorer:

– Vattenkraften hade ett bra år och gav 74 Terawattimmar, TWh, vilket ska jämföras med genomsnittlig produktion på 65,5 TWh. Vindkraften slog samtidigt sitt eget rekord från år 2014 och ökade med 44 procent till 16,6 TWh. Vindkraften är därmed vår tredje största elproduktionskälla efter vattenkraften och kärnkraften, säger Energiföretagen Sveriges vd Pernilla Winnhed.

Förnybar el i Sveriges elsystem produceras också med biobränslen och solen. Biobränslebaserad el i kraftvärmeanläggningar gav mer normala 10,5 TWh och för första gången någonsin i Elårets historia syntes solens bidrag till elproduktionen med 0,1 TWh. Pernilla Winnhed kommenterar:

– Potentialen för mer biobränslen i kraftvärmeanläggningar är stor. När det gäller solen pågår en utveckling som är mycket spännande och som vi nu ser början på. Vi vet att intresset för egen elproduktion med solceller i hemmen växer. Villkoren med investeringsstöd och momsbefrielse innebär att fler kunder kan bidra till denna produktion. Vi stöttar denna utveckling och ser fram emot ett genombrott för solel i Sverige.

Sveriges elsystem har dessutom mycket låga utsläpp av koldioxid. Räknar vi in kärnkraftens bidrag till elproduktionen år 2015 på 54,3 TWh så har vi ett elsystem som till över 98 procent är fossilfritt, och alltså har mycket låga koldioxidutsläpp.

– Vi ska vara stolta över elsystemets egenskaper. Samtidigt ska vi verka för att den el som ska ersätta behovet som uppstår när dagens kärnkraftsreaktorer tas ur drift har lika goda klimategenskaper. Vi är redan på god väg – både när det gäller klimatet och ökad andel förnybarhet, avslutar Pernilla Winnhed.

Källa: Svensk Energi21

 

Kommentarer

kommentarer