Nyhetsartikkel

11 januar 2017

Debat: Vattenfall undergraver demokrati og ændrer på virkelighed

Danmarks største landvindmølleprojekt står til enten at kuldsejle eller blive en historisk succes – valget er udelukkende Vattenfalls, skriver lokal borgergruppe i dette debatindlæg fra Nørrekær Enges Vindmølleforening: Emil Olsen & Helge Christiansen

Vattenfall manipulerer groft med det, der er virkeligheden blandt borgerne i og omkring Nørrekær Enge, når de forsøger at sælge påstanden om, at Vattenfall udrydder vindmodstand med penge og venlighed.Vi borgere kan slet ikke genkende Vattenfalls påstand om, at modstanden mod møller er reduceret ved at opkøbe 10 ejendomme og lave optionsaftaler med 10 andre.

Det er de 20 husejere sikkert glade for, men hvad med det store flertal, alle de mange, mange mennesker, der ønsker at blive boende i området? Hvad tænker de?Sandheden er, at Vattenfalls model med at opkøbe husstande er alt andet end vel modtaget af de borgere i lokalsamfundet, der ikke fraflytter.

Nørrekær Enges naboer ønsker ikke at være kendte for, hvordan man lukker deres samfund ned og dermed samtidig reducerer kommunens skatteindtægter.

Vi ønsker at være kendte for, hvordan kommune og vindmølleprojektdeveloper kan samarbejde med lokalbefolkningen og give dem medindflydelse, når man planlægger at opstille vindmøller. Således, at hvis man opstiller vindmøller, skal de ikke kun give gener, men også være med til at bygge lokalsamfundet op.Et lokalt vindmølleprojekt skal komme alle til gode – ikke kun nogle enkelte profitmagere.

Vindmøllerne skal være løftestang for lokal udvikling. Det er borgerne i lokalområdet, der skal leve med vindmøllerne som naboer – derfor skal de også have del i overskuddet. Vi ønsker, at vores vind skal skabe velstand i vores område.

Det er med dette mål for øje, Nørrekær Enges Vindmølleforening blev stiftet i august måned i fjor.

Vi arbejder for at sikre et lokalt medejerskab til vindmøllerne i Nørrekær Enge i form af møller til en lokal, almennyttig fond, hvis formål skal være at støtte lokal udvikling i området. Det skal være en kompensation for det værditab og de gener, området lider, hvis der opsættes flere møller i Nørrekær Enge.

Ved at sikre en lokal udvikling, genskabes en balance i lokalområdet, der gør at området fortsat fremstår som et lokalsamfund, der har en værdi for beboerne, og derfor fortsat er attraktivt er at bo i.

Lokalbefolkningen og det lokale foreningsliv bakker massivt op om vindmølleforeningen. Foreningen har pt. 800 medlemmer, og det kommer hele tiden flere til. Hertil kommer en massiv opbakning fra nærmest samtlige lokale foreninger.

De lokale foreninger er, med deres mange forskellige formål, noget unikt for Danmark og en central del af den danske kultur. Formål og overskudsanvendelse af den fond, vi arbejder for at stifte, skal formuleres, så der er et sammenfald med foreningernes interesser. Hermed vil de lokale foreninger i stor udstrækning kunne bidrage til udvikling af kultur-, idræts- og erhvervsliv. På den måde sikres samtidig en lokal accept af vindmølleprojektet.Vattenfalls udsagn om at de er villige til at afgive næsten halvdelen af ejerskabet af vindmølleparken til de lokale beboere, giver vi ikke meget for.Vattenfall glemmer at fortælle, at de 20 procent er lovbestemt til naboerne. I Vattenfalls regnestykke indgår desuden 26,5 procent til nogle ganske få lokale projektdeveloper-landmænd. Men hvad med resten af lokalbefolkningen? Hvad skal vi have? Skal vi bare stiltiende acceptere, at vores lokalområde drænes for værdi?

Selvfølgelig skal vi ikke det! Vores opbakning til etablering af flere møller er derfor baseret på, at foreningen opnår et tilfredsstillende resultat af kommende forhandlinger med Vattenfall omhandlende lokalsamfundets medejerskab af ‘vores egne vindresurser’ i form af fondsmøller i en lokal almennyttig fond og ‘Nørrekær Enges selvstyre’ for naboanparterne. Det ved Vattenfall godt. Det har vi fortalt dem.

Vattenfalls model dur ikke
Vattenfalls model dur altså ikke, tværtimod er den dybt destruktiv for et lokalsamfund. Den nye projektmodel, som vi borgere foreslår, vil derimod gøre alle interesseparter i projektet til vindere, selvom projektdeveloperne, her Vattenfall, endnu ikke har opdaget det.

Projektet sikrer for det nationale samfund, at store landmølleprojekter kan bygges i stedet for tendensen til at bygge de langt dyrere havmølleprojekter, alene for at undgå naboer.Det store landmølleprojekt kan gennemføres, ikke fordi projektdeveloperen vil opkøbe 10 – 20 husstande, men fordi borgerne omkring Nørrekær Enge tror på, at deres model med en folkelig udviklingsfond vil blive anvendt. Det er altså fondsmodellen, der skaber den store lokale accept af møllerne, som politikerne ønsker at opnå.

Det betyder samtidig, at der kommer til at ske lokaludvikling fra fonden, som så gør lokalsamfundet attraktivt og trækker flere borgere og skatteindtægter til.

Og endelig forårsager modellen, at landets projektudviklere vil opleve, at deres projekter med folkelig accept glider rent igennem myndighedsbehandlingen. Samtidig lærer de, at det er bedre at opnå 50% ejerskab og afkast, frem for at kuldsejle med projekterne med store tabsomkostninger til følge.

Vattenfall har endnu ikke noget at prale af i medierne, før de har sat deres underskrift på, at lokalsamfundet i Nørrekær Enge får deres fondsmøller samt at lokalsamfundet får lov til selv at udvikle deres 20 procent naboandele. Den dag Vattenfall går med til denne model, kan vi rose dem for at gå i front med en succesmodel og ikke én dag før.

Vattenfall har oplyst, at får de det ikke, som de vil have det i Nørrekær Enge, vil de okkupere jordlodderne lige indtil den dag, hvor politikerne er blevet udskiftet til nogen, der vil acceptere Vattenfalls projekt. Herved undergraver de demokratiet og skader lokalsamfundet til egen fordel. Den form for enevælde er vi mange, der vil sætte os imod.

Nørrekær Enges Vindmølleforening: Emil Olsen & Helge Christiansen

Kommentarer

kommentarer