Nyhetsartikkel

11 januar 2017

Svar fra Vattenfall til Nørrekærs Enge

DEBATT: Vattenfall ønsker ikke at bidrage til nogen form for polemik, men må kategorisk afvise, at Vattenfall undergraver demokratiet og manipulerer med virkeligheden, skriver Vattenfall til Nørrekærs Enge.

AF METTE KORSAGER, CHEF FOR PROJEKTUDVIKLING AF LANDMØLLER, VATTENFALL.

De to læserbrevsskribenter skriver, at Vattenfall skulle have oplyst, at vi vil ‘okkupere jordlodderne, lige indtil den dag politikerne er blevet udskiftet med nogen, der vil acceptere Vattenfalls projekt’. Det har naturligvis intet på sig, og Vattenfall har alene oplyst, at den private ejendomsret skal overholdes.

Hele processen om godkendelsen af Nørrekær Enge følger i fuld åbenhed alle demokratiske spilleregler, herunder de kommunalpolitiske godkendelsesveje. Når vi udtaler, at projektet er blevet meget positivt modtaget blandt de lokale beboere, og at vi kun har registreret begrænset modstand mod møllerne i lokalområdet, hænger det sammen med flere faktorer:

Vi har en eksisterende vindmøllepark i området i forvejen, hvor vi oplever en positiv opbakning fra de lokale medejere til at udvide med Nørrekær Enge 2.

Omkring 1/3 af parkens samlede anlægsinvestering vil primært ske i de to kommuner, hvilket svarer til omkring 400 mio. kroner i form af arbejde til lokale håndværksvirksomheder, servicevirksomheder, lodsejer erstatning, overnatninger, detailhandel, leverandører af grus, sand og beton etc.Interesse for at blive medejer i den kommende park.

Opstillerne vil udbetale 15.000 kroner årligt pr. mølle, hvilket svarer til omkring 18 mio. kroner i parkens levetid, som lokalsamfundet får fuld råderet over, og som blandt andet kan benyttes til initiativer, der kan fastholde eller udbygge bosætningen.

Udbetalingen fra den Grønne Fond kan beløbe sig til 12,3 mio. kroner, som kan benyttes til lokale initiativer.

Vi noterer os, at Nørrekær Enge Vindmølleforening gerne ser vindmøllerne som ‘en løftestang for lokal udvikling’. Det motiv kan vi helt tilslutte os, og i den sammenhæng kan vi konstatere, at beboerne i de boliger, vi har erhvervet, i langt overvejende grad bliver i nærområdet, da det er her, de har deres familie, venner og øvrige relationer til foreningsliv og skole. Når de skal finde en ny bolig, skaber det dynamik på det lokale ejendomsmarked, arbejde til håndværkere fx med at installere nye køkkener og badeværelser etc. Vi oplever kun en positiv stemning blandt ejerne af de boliger, vi har erhvervet. Samtidig er det værd at bemærke, at næsten alle naboer til vindmølleparken vil bo ca. en kilometer væk fra nærmeste mølle, det er 60 procent mere end lovgivningskravet, der er på 600 meter.

Nørrekær Enge Vindmølleforening foreslår en model med såkaldte fondsmøller. Det ser vi umiddelbart som en vanskelig vej af ejendomsjuridiske årsager samt i henhold til lovgivningen på området. Men vi fortsætter gerne den igangværende dialog om, hvordan de betydelige investeringer i landvind kan bidrage yderligere til lokal udvikling. Vi må samtidig påpege, at Nørrekær Enge Vindmølleforenings ønske om 30 procent ejerskab af projektet er lig med en investering på ca. 420.000.000 kr., der i givet fald skal finansieres og forrentes af Nørrekær Enge Vindmølleforening.

AF METTE KORSAGER, CHEF FOR PROJEKTUDVIKLING AF LANDMØLLER, VATTENFALL

Kommentarer

kommentarer