Nyhetsartikkel

09 januar 2017

Statnettsaken skal behandles i Høyesterett 7. mars 2017

Høyesterett har berammet Statnettsaken til 7. mars 2017. Det er satt av fire dager til saken.

Saken reiser prinsipielle spørsmål av betydning for alle kommuner som skriver ut eiendomsskatt på kraftlinjer. Konkret er spørsmålet hvordan fradragene i gjenanskaffelsesverdi for slit elde og eventuell uttidsmessighet skal gjøres. Gultating lagmannsrett kom, i motsetning til Stavanger tingrett til at domstolene kan prøve nemndenes verdsettelsesskjønn fullt ut. Gulating lagmannsrett omtaler sin dom som et kursskifte, skriverLVK på sine nettsider.

Prosessfullmektig for kommunene og LVK er advokatene Caroline Lund og Silje Aga Rogan i Lund & Co.

Kilde: LVK

Kommentarer

kommentarer