Nyhetsartikkel

09 januar 2017

LVKs svar på Statnetts brev 8. desember til kommunene | LVK

LVK har sendt brev til Statnett som svar på Statnetts brev til kommunene om eiendomsskatt.

LVK har mottatt en rekke henvendelser fra medlemskommunene om Statnetts brev datert 8. desember. LVK skriver i sitt svarbrev på vegne av kommunene at Statnett ikke har hjemmel til å sette frister for kommunene om varsel om taksering, eller hvordan takseringen skal være, skriver LVK på sine nettsider.
Kilde; LVK

Kommentarer

kommentarer