Mange virksomheter har etablert seniortiltak, enten for å redusere AFP-kostnader eller for holde på ansatte. Et slikt tiltak kan være at ansatte over 62 år utfører 80 prosent arbeid mot 100 prosent lønn.

Tiltak av denne typen kan ofte bli svært populære og medføre betydelige kostnader. Samtidig kan andre pensjonsforhold gjøre tiltaket overflødig.

Høyesterett har 9. november 2016 gitt virksomheter rett i at så lenge det ikke er inngått bindende avtaler med arbeidstakerne om tiltak vil arbeidsgiver ikke være avskåret fra (ensidig) å avvikle slike ordninger. Dette gjelder også løpende individuelt tildelte seniortiltak.

Men det er viktig at ordningen ikke er nedfelt i en avtale med verken tillitsvalgte eller ansatte. Saken er derfor et godt eksempel på at arbeidsgiver bør tenke godt igjennom hva man protokollerer og inngår avtaler om.

Kilde: KS Bedrift

Les hele dommen her