Nyhetsartikkel

02 januar 2017

NVE forkaster nettforslag etter høring

NVE har besluttet at høringsforslaget om å endre praksis for behandling av anlegg i grensesnitt mellom distribusjons- og regionalnett ikke vil bli gjennomført på nåværende tidspunkt.

Dette er i tråd med innspill fra Energi Norge.

I oppsummeringen av høstens høring, skriver NVE at de i 2017 heller vil vurdere hvordan de kan etablere sterkere føringer på hvor nettanleggene skal kostnadsføres.

– Dette er en fornuftig beslutning, sier næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

NVE støtter flere av høringsinstansene i at det vil være fornuftig å redusere behovet for spesialregulering, ved at anleggene rapporteres på regionalnett i de tilfeller hvor dette er mulig.

Lik håndtering
Energi Norge mener like anlegg må håndteres likt for alle nettselskaper i reguleringsmodellen.

– Vi og nettselskapene hjelper gjerne NVE med å lage en definisjon på skillet mellom regional- og distribusjonsnett, sier Svartsund.

NVE foreslo også i høringsdokument å gå bort fra sin egen korttidsstatistikk for alminnelig forsyning ved beregning av referansepris på kraft, til fordel for Statistisk Sentralbyrås statistikk om forbruk i alminnelig forsyning. Denne forskriftsendringen vil gjennomføres som planlagt og tre i kraft 1. januar 2017. Energi Norge har støttet dette.

Les NVEs oppsummering av høringen

  1. Høringssvar: Forskrift og praksis for inntektsregulering

    Les Energi Norges høringssvar til forslaget om endring i forskrift og praksis for inntektsregulering (november 2016).

Kommentarer

kommentarer