Nyhetsartikkel

02 januar 2017

Agva Kraft gafler inn på spotavtaler

Agva Krafts kunder får en solid økning i påslaget på spotavtalene.

Leverandøren har varslet prisøkning for seks av de ni spot-avtalene. Påslaget for billigste spotavtale øker med 12,4 øre/kWh.

Agva Kraft har lenge vært blant leverandørene som leverer spotavtale med negative påslag. Per i dag har de tre avtaler med negativt påslag, hvorav den mest prisgunstige avtalen, Agva Spot Valgfri, har et påslag på – 3,5 øre, skriver Europower.

Det er åpenbart at ingen leverandører over tid kan levere avtaler de taper på, heller ikke Agva Kraft. Fra 1. januar endrer da også leverandøren påslagene på de aller fleste av sine totalt ni ulike spot-avtaler.

Siste sjanse for kort frist
Størst endring blir det nettopp for kundene med Agva Spot Valgfri, der påslaget går fra -3,5 øre til + 8,9 øre/kWh, en økning på hele 12,4 øre.

Leverandøren benytter også den siste muligheten til kort endringstid, kun 7 dager, samt at de kun varsler på egne nettsider. Fra nyttår blir dette ikke lenger mulig. Da blir leverandørene pålagt å varsle kundene dersom de gjør prisendringer og dette skal skje senest 14 dager før endringen blir gjort.  Agva Kraft og andre leverandører kan da ikke kun varsle om prisendringer på sine hjemmesider, men må aktivt varsle om prisjusteringer.

Fortsatt negative påslag
Fortsatt har to av avtalene til Agva Kraft negative påslag. Disse er sikret i henholdsvis tre og seks måneder fram, ifølge Europower. Deretter går disse avtalene over til Agva Spot Online, som fra 1. januar vil ha et påslag på 8,9 øre/kWh. Da gjelder det for kundene med disse avtalene å følge godt med, slik at de kan gå ut av denne avtalen. Per i dag vil nemlig et påslag på 8,9 øre være blant de aller dyreste spotavtalene av de over 100 avtalene på prisoversikten til strømpris.no.

Kommentarer

kommentarer