Nyhetsartikkel

04 januar 2017

Rekordhøyt forbruk og produksjon av strøm i 2016

2016 ble rekordår for kraftforbruk i Norge. Foreløpige tall viser at vi brukte 132,3 TWh (milliarder kilowattimer) strøm.

Den forrige rekorden på 131,2 TWh (milliarder kilowattimer) er fra det kalde året 2010.

kilde: SSB/Statnett

– Den nye forbruksrekorden er knyttet til en liten økning i mange sektorer. Økt forbruk i kraftkrevende industri og befolkningsøkning er viktige årsaker til forbruksveksten. I tillegg er nye forbruksgrupper, som elbiler og datasentre, nå med på øke strømforbruket, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Aldri før er det blitt produsert mer strøm i Norge, enn i 2016. Foreløpige tall viser at norske kraftverk leverte 148,8 TWh (milliarder kilowattimer) strøm i fjor. Den forrige rekorden, fra 2012, var på 147,7 TWh (milliarder kilowattimer).

– Vi ser at de historisk store snømengdene vi fikk 2015, førte til rikelig med vann i kraftmagasinene ved inngangen til 2016. I tillegg bidrar utbyggingen av nye vannkraftverk til at den samlede produksjonskapasiteten for fornybar strøm har økt, forteller Sanderud.

 

Kommentarer

kommentarer