Nyhetsartikkel

29 november 2016

19 miljoner till svensk batterifabrik

Energimyndigheten har beviljat stöd till SGF Energy AB i satsningen på en storskalig svensk batterifabrik.

Totalt ligger det beviljade startstödet på 19 miljoner kronor i form av ett lån som ska delfinansiera det första steget i en satsning som kan leda till att Sverige försörjer Europas bil- och elindustri med högkvalitativa litiumjonbatterier.

SGF Energy AB:s ambition är att utveckla processer som är nyskapande jämfört med de som existerar i branschen i dag. Genom produktion i mycket stor skala och integration av en hög andel av den totala förädlings- och produktionskedjan, blir det möjligt att producera batterier med hög kvalitét till låga kostnader. Den här typen batterifabrik liknar Teslas Gigafactory i USA, och skulle i så fall bli den första i sitt slag i Europa.

– Vi ser att det finns ett marknadsfönster där SGF skulle kunna etablera sig som en betydande aktör på marknaden för energilager. Den befintliga produktionskapaciteten i världen, inklusive planerade investeringar som vi känner till, kan inte möta det kommande behovet på marknaden, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma, och fortsätter:

– Om företagets ambitioner infrias kommer det att skapa en ny industri med arbetstillfällen både direkt i fabriken och indirekt i kringliggande näringar.

Själva lösningen bygger på geografisk närhet till såväl råvaror, kompetens, industriella kunder och slutkunder. Detta sker genom att integrera försörjningskedjan i affärskonceptet, från råvaror, komponenter och energiförsörjning till kundbehov och teknologipartners.

– Vår bedömning att projektet har stor potential att bidra till omställningen av energisystemet, både nationellt och globalt. Det ligger i linje med myndighetens strategi för att öka andelen elektrifierade transporter, förnybar elproduktion och systemtjänster i kraftnätet, säger Anneli Eriksson som är chef för Energimyndighetens tillväxtavdelning.

Kommentarer

kommentarer