Nyhetsartikkel

28 november 2016

Vindkraftsvänliga miljödomstolar

Miljödomstolarna har anpassat sig till det breda politiska stöd som vindkraften fått med åren trots att lagen inte uttryckligen ger utrymme för de positiva miljöeffekterna.
(1:42 min)
Vindkraftverk i Markbygden. Foto: Nils Eklund/Ekot. 2010-08-27.
1 av 2
Vindkraftverk i Markbygden.

 

Det här visar en ny forskningsstudie som gjorts på uppdrag av Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Det är forskare vid Luleå tekniska universitet som gått igenom drygt 20 domar från miljödomstolarna och miljööverdomsolen – i huvudsak från år 2005.

Då slog en dom, som visat sig vara vägledande, fast att vindkraftens betydelse för en hållbar utveckling ska vägas in när vindkraftsetableringar ställts mot andra intressen som exempelvis rennäring eller naturvärden.

– Och det hade man inte alls gjort innan, för vi har även titta på fall från 90-talet och framåt. Och när man började lyfta in vindkraftens positiva miljöeffekter kan man säga att då vann plötsligt vindkraften. Tidigare så krävdes väldigt mycket för att man skulle få etablera vindkraft, säger Maria Pettersson docent i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet och fortsätter.

Miljödomstolarna har alltså ändrat inställning trots att det uttryckligen inte står något i lagen om att beakta vindkraftens positiva miljöeffekter.

Formellt sett prövas vindkraften som industriell verksamhet. Och det kan bli problematiskt i framtiden enligt forskarna som därför föreslår ett tillägg i miljöbalken om att även den miljömässiga nyttan bedöms i domstolarnas tillståndsprövning.

– För vi vet ju inte idag vilka verksamheter som kan bidra till en hållbar utveckling. Det kan ju finnas sådana som är på experimentstadiet, det kan finnas innovationer som vi inte ännu har sett. Och de skulle ju alla falla i samma fålla som vindkraften.

– Den betraktas som vilken industriell verksamhet som helst. Och det här skulle bara innebära att vad politikerna än har för idéer så ska man ändå väga in såväl positiva som negativa aspekter av en verksamhet, säger Maria Pettersson docent i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Kommentarer

kommentarer