I Venstres alternative statsbudsjett er økningen foreslått strøket. Aktører som KS Bedrift har snakket med, bekrefter at det stilles spørsmål ved endringen også i regjeringspartiene, skriver KS Bedrift på sine nettsider.

På samme tid som selskapsskatten settes ned, ønsker Finansdepartementet å øke grunnrentebeskatningen på norsk vannkraftproduksjon med 1,3 prosent. Finansdepartementet hevder denne skatteendringen er provenynøytral. Realiteten er en annen.

«Samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i kraft er ikke bedriftsøkonomisk lønnsomme med denne endringen. Nye prosjekter blir utsatt eller avlyst, opprusting av eksisterende kraftverk vil ikke bli gjennomført», kommenterer Asle Strand, fagleder i KS Bedrift Energi, og peker på konsekvensene av skatteendringen.

KS Bedrift har i likhet med andre organisasjoner tatt offentlig til orde for at skatteendringen ikke gjennomføres, og at skjermingsfradraget for investeringer i vannkraftproduksjon økes. KS Bedrift har blant annet frontet denne saken under høring om statsbudsjettet i Klima- og miljøkomiteen, i tillegg til i flere mediainnlegg.

Også Arbeiderpartiet ønsker at skatteendringen forkastes.

«Vi håper og tror at regjeringen innser den må sørge for at ren, norsk vannkraftproduksjon er levedyktig», sier Strand.

Kilde: KS Bedrift