Nyhetsartikkel

07 november 2016

Forenklet innføring av standard naturforvaltningsvilkår

Energimeldingen i juni og naturmeldingen i april varslet at standard naturforvaltningsvilkår skal innføres uten full revisjon i alle vassdragskonsesjoner. OED har startet utredning av den nødvendige lovmessige tilpasningen.

Energi Norge sendte 31.oktober et brev til OED med synspunkter på viktige forhold i en slik utredning. Dette har bakgrunn i erfaring produksjonsselskapene har med uforutsigbare og uforholdsmessige pålegg innenfor dagens standardvilkår, noe som har ført til mange avklaringer mot påleggsmyndighet og noen saker har endt med klage.

Trenger klar innramming av ordningen
– Når OED nå skal utrede forenklet innføring av naturforvaltningsvilkår må det resultere i en klar innramming av ordningen. Erfaringene viser at dagens forvaltning på området ikke alltid har gode nok begrunnelser for pålegg og vi mener derfor at en ny ordningen må ramme inn dette på en langt bedre måte, sier Sigrid Hjørnegård, direktør fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge.

I brevet påpeker Energi Norge at en forenklet innføring av slike vilkår samtidig må innebære en klar innramming av forvaltningskompetanse, rekkevidden av vilkårene og tidsmessig forutsigbarhet.

Brevet finner du her

Kommentarer

kommentarer