Nyhetsartikkel

07 november 2016

EU vil stramme inn fornybarstøtte og kapasitetsmarkeder

EU-kommisjonen skal om kort tid legge frem forslag til ny regulering av EUs energimarked for perioden 2020-2030. På et seminar i Brussel den 27. oktober ble hovedelementene presentert.

– Et nøkkelspørsmål for å nå klima- og energimålene i 2030 på en kostnadseffektiv måte er hvordan tilliten kan styrkes mellom land for økt samarbeid, sier administrerende direktør i Energi Norge, Oluf Ulseth. Han ledet en debatt om en ny styringsstruktur mellom de enkelte landene og EU-kommisjonen etter 2020

Vinterpakken blir sentral også for Norge
EU-kommisjonen vil om få uker legge frem forslag til en rekke reviderte direktiver og andre rettsakter som regulerer energimarkedet i EØS-området, den såkalte Vinterpakken. Blant de viktigste elementene er markedsdesign-regelverket, fornybardirektivet og energieffektiviseringsdirektivet. Regelverket er helt sentralt for verdiskaping i norsk vannkraft, norske nettselskaper og norske strømleverandører.

Under seminaret i Brussel den 27. oktober, som ble arrangert i regi av den europeiske kraftbransjen, ble hovedelementene i den kommende vinterpakken diskutert med utgangspunkt i Eurelectrics innspill, skriver Energi Norge på sine nettsider. I tillegg til debatter om reguleringen av kunder og prosumere i markedet, fornybarstøtte, regional tilnærming og kapasitetsmarkeder, DSO-rollen og balanseringsansvar, ble behovet for bedre styring av energisamarbeidet tatt opp.

Glad for signalene
Klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete la i sitt innlegg vekt på økt markedseksponering av fornybar energi, blant annet gjennom fullt balanseansvar og samordning av kapasitetsmarkeder på tvers av landegrenser, og at dette må inkludere kapasitet i naboland.

– Det er store gevinster ved å utvikle det indre markedet, forsterke mellomlandsforbindelser og samarbeid om fornybarprosjekter, men i dag ser vi tendenser til økt nasjonalisering av politikken. Støtte til modne fornybarteknologier og nasjonale kapasitetsmarkeder er ikke veien å gå for grønn konkurransekraft i Europa. Jeg er derfor glad for signalene fra energikommissæren om at de kommende forslagene vil prioritere markedsutvikling og konsultasjon på tvers av land i et regionalt perspektiv, sier Ulseth.

Eurelectric har gitt omfattende innspill til vinterpakken.

Les mer her:

Kommentarer

kommentarer