Nyhetsartikkel

04 november 2016

Elkabel til Storbritannien giver store muligheder

Det vil både øge forsyningssikkerheden og være en økonomisk god forretning, hvis Danmark etablerer et elkabel til Storbritannien. Det mener Troels Ranis og Anders Stouge fra DI og Dansk Energi, der opfordrer ministeren til at give grønt lys til projektet.

I dette efterår beslutter energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt, om Energinet.dk skal gå videre med planlægning og etablering af et elkabel, der skal forbinde Danmark til Storbritannien – det såkaldte Viking Link.

DI Energi og Dansk Energi har længe støttet projektet, og meldingen fra begge erhvervsorganisationer er klar: Vi har brug for forbindelser som Viking Link.

 

Fremover har vi både behov for den grønne strøm til at fortrænge fossile brændsler i varme og transport herhjemme, og til at kunne eksportere til de markeder, hvor efterspørgslen efter strøm er stor. Danmark kan gøre mere på begge disse fronter, og både mulighederne for at øge anvendelsen af den grønne strøm i Danmark, samt muligheden for at handle strøm med nabolande, bør gribes.

En forbindelse til Storbritannien er med til at sikre, at vi kan sælge strøm, når vi har meget, og købe strøm, når vi har lidt. Vi skal huske på, at når vi sælger noget til udlandet, er det fordi, vi kan få mere for det end herhjemme, og når vi køber noget fra udlandet, er det fordi, vi kan få det billigere end herhjemme.

Lige nu er markedsprisen på strøm i Storbritannien cirka det dobbelte af, hvad den er i Danmark.

Danmark og resten af Norden kan producere el grønt og konkurrencedygtigt, og vi kan dermed tjene penge på at sælge strøm til Storbritannien, ligesom vi tjener penge på andre typer af varer og tjenester, der eksporteres.

Andre gange vil prisen i Danmark være højest, og så kan vi købe strøm billigere i Storbritannien og dermed opretholde den danske forsyningssikkerhed billigst muligt.

Et fælles europæisk energimarked
Som en lille åben økonomi, der er afhængig af handel med omverdenen, er transportveje for varer og tjenester ekstremt vigtigt. Investering i infrastruktur er derfor højt på dagsordenen.

På samme måde som vi har brug for motorveje til at transportere fødevarer, termostater og legoklodser, har vi brug for elkabler til at transportere strøm til og fra udlandet.

Viking Link er vigtigt for Danmark.

Samtidig er det et element i at realisere et sammenhængende energisystem omkring Nordsøen og i Europa. Europas Energiunion er en vision og en konkret plan for at styrke Europas energimarkeder og dermed øge konkurrencen og effektiviteten, styrke Europas grønne omstilling og forsyningssikkerhed.

Viking Link er en vigtig brik i opbygningen af et fælles europæisk energimarked.

Derfor bakker DI Energi og Dansk Energi op om det planlagte Viking Link-kabel til Storbritannien. Det afgørende for projektet er, at regnestykket for forbindelsen går i plus.

Den samfundsøkonomiske gevinst overstiger investeringen, samtidig med at forsyningssikkerheden øges. Danske elproducenter tjener penge på deres varer, og danske elforbrugere sparer penge på tilskud til vedvarende energi og på driften af elsystemet.

Derfor håber vi, at energi-, forsynings- og klimaministeren giver grønt lys til projektet, når beslutningen skal tages senere på efteråret.

En god forretning
Omstillingen til grønnere energi i Danmark er gået rigtigt stærkt de seneste ti år.

 

 Af Troels Ranis & Anders Stouge
Hhv. branchedirektør i DI Energi & vicedirektør i Dansk Energi

Kommentarer

kommentarer