Nyhetsartikkel

04 november 2016

Vil gjenbruke varmen fra kjøledisker til fjernvarme

Kjølebehovet i moderne supermarkeder er stort og gir dermed også mulighet for å gjenbruke varmen til fjernvarmeformål.
Nå vil et nytt dansk prosjekt støttet av Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram(EUDP), demonstrere hvordan det kostnadsmessig er mulig å utnytte varmen fra de mange supermarkedene.
I prosjektet deltar Danfoss, COOP amba, Dansk Fjernvarme, OK amba, Teknologisk Institut, ILK, CLEAN, DFP, AK-centralen, KTH (Stockholm) samt fjernvarmeselskapere i Bramming, Mølholm og Gilleleje.

COOP amba vil i tre av sine butikker skifte ut deres kjøleutstyr til utstyr som kan sende overskuddsvarmen direkte ut i fjernvarmen. Den overskytende varmen vil allerede ha den nødvendige høye temperaturen, og behøver derfor ikke en varmepumpe som det normalt er behov for med overskuddsvarme, til å heve temperaturen for å kunne innpasses i fjernvarmen.

– Fjernvarmeselskapene har behov for å kunne hente miljøvennlig varme fra nye kilder på veg mot energisystemer basert på fornybar energi. Gjenbruksvarme fra supermarkedene er en opplagt mulighet mange steder i landet, sier Kim Behnke, visedirektør i Dansk Fjernvarme.

I første omgang skal prosjektet demonstrere løsningen i supermarkedet i Bramming, Gilleleje og i Vindinggård. Det er forventet at mellom 500 og 1.000 supermarkeder i Danmark i løpet av de kommende tre til fem år vil kunne levere energi til fjernvarmen, avhengig av hvor det er teknisk og økonomisk relevant.

Utbredelse av løsningen skal blant annet sikres gjennom utarbeidelse av en såkalt kokebok, som skal sikre ensartet grunnlag om både tekniske og økonomiske barrierer for utrulling av løsningen.

– Det handler om å få fjernet barrierer for avtaler mellom lokale supermarkeder og fjernvarmeselskaper. Leveringen av en kokebok med manual for lokale prosjekter blir et avgjørende verktøy for rask utbredelse av supermarkedenes gjenbruksvarme til fjernvarme, understreker Kim Behnke i en melding på Dansk Fjernvarmes nettsider.

 

Foto: SuperBrugen Bramming

Kommentarer

kommentarer