Nyhetsartikkel

04 november 2016

– Støtte til fornybar energi hjelper ikke klimaet

Mer subsidier til vind og sol på land vil undergrave klimaomstillingen, ifølge en ny rapport.

Både vind på land og solenergi er modne teknologier som ikke lenger trenger støtte, ifølge rapporten som er laget av Thema på vegne av Energi Norge.

Organisasjonen representerer de aller fleste vannkraftselskapene i Norge.

– Rapporten peker på at fortsatt støtte til moden fornybar teknologi fører til lavere etterspørsel etter klimakvoter i kvotesystemet. Da faller karbonprisene, og konkurranseforholdet mellom fossilt og fornybart blir ikke endret slik meningen var, sier næringspolitisk rådgiver Knut Kroepelien i Energi Norge til Sysla.

Klimakvoter og fornybarstøtte
Ett av de viktigste virkemidlene EU har for å fase ut fossil energi er CO2-kvoter, eller klimakvoter. De setter en pris på karbonutslipp fra industri- og kraftproduksjon, og det er disse Kroepelien viser til.

Samtidig har landene ulike støtteordninger for å få frem ny fornybar energi som sol og vind. I Norge har elsertifikatordningen vært det viktigste virkemiddelet. Denne ordningen skal avsluttes innen 2021.

Konkurrerer mot hverandre
Virkemidlene som skal gi mer fornybar energi motarbeider hverandre, ifølge rapporten. Fortsatt lav pris på klimakvotene vil ikke stimulere til nedstenging av fossil energi. Dermed blir det overkapasitet av kraft i stedet.

– Vi er ikke opptatt av å styre prisen på klimakvoter, det er et marked med tilbud og etterspørsel. Balansen påvirkes negativt av konkurrerende virkemidler, sier Kroepelien til Sysla.

Kostnadene til vind på land og solenergi har blitt så lave at de er konkurransedyktige. Derfor kan de nå regnes som modne teknologier, ifølge rapporten. Det at de ikke er det i dagens marked med lave strømpriser, bør ikke være en årsak til å gi dem mer subsidier. Da må heller produksjonen av kraft totalt ned, slik at markedet kommer i balanse, slår Thema fast i rapporten.

– Karbonprisen må opp
Spesialrådgiver Andreas Thon Aasheim i vindkraftorganisasjonen Norwea er uenig i flere av konklusjonene i rapporten.

– Hvis det er en ting verden er enig om, så er det at man trenger store mengder ren fornybar energi. Da er det ikke veien å gå å utelukkende kutte i fornybarsubsidier, sier Aasheim.

Han påpeker at prisen på klimakvoter er altfor lav til at det vil gi mer fornybar energi og mindre fossil kraft.

– Så fremt det ikke blir en reform av kvotesystemet som gir en reell pris på CO2-utslipp, har vi behov for fornybarsubsidier for å rette opp i markedssvikten. Vi vil være de første til å ønske velkommen en reell pris på karbon, men det har vi ikke i dag.

– Hva blir konsekvensen av en eventuell stans i støtten til sol og vind?

– Omstillingen til fornybarsamfunnet går i alle fall ikke raskere.

– Ulike syn
Energi Norge har presentert konklusjonene på et åpent møte i Brussel hvor Europa-parlamentarikere og EU-kommisjonen deltok.

– Vi hadde en god diskusjon med politikere fra ulike partier. Det er åpenbart ulike syn på behovet for fortsatt støtte. Hovedinnvendingen er at en avvikling av støttesystemet vil føre til en reduksjon i utbyggingstakten innen fornybar energi, noe mange er bekymret for. Vi tror det vil være en nødvendig korreksjon av markedet, som ikke har negative konsekvenser for klimamålene, heller tvert i mot, sier Kroepelien.

Kommentarer

kommentarer