Nyhetsartikkel

02 november 2016

Eltel leier inn opptil 300 montører for å skifte strømmålere i Oslo

EL og IT raser mot praksisen der montørene ikke ansettest fast. Brudd på arbeidsmiljøloven, mener forbundet.

Hafslund har gitt Eltel oppdraget med å skifte ut 630.000 strømmålere i Oslo. Eltel har opprettet et underselskap med svært få ansatte til å gjøre jobben. Selve utskiftingen skal gjøres av 250-300 montører underselskapet leier inn fra bemanningsselskaper. Det får EL og IT Forbundet til å reagere.

– Jeg synes det er forkastelig. Det er mangel på sosialt ansvar. Det viser hvilken retning ting er i ferd med å ta. Det er det billigste anbudet som teller, uansett, sier organisasjonssekretær i Elektromontørenes forening i Oslo og Akershus Jan-Ole Evensen til Klassekampen.

– Lovbrudd
EL og IT Forbundet mener montørene bør være fast ansatte i dette strømmåler-utskiftingsprosjektet som går over to år. Forbundssekretær Jan Henrik Larsen mener bruk av midlertidige i et så langt prosjekt er brudd på arbeidsmiljøloven og har meldt inn saken til arbeidstilsynet, skriver Klassekampen.

I et brev minner forbundet Arbeidstilsynet om at da den nye arbeidsmiljøloven ble behandlet (prop 39L), ble det fastslått at vurdering av arbeidets karakter som midlertidig fortsatt skal tolkes strengt. Forbundet minner også om at det skal vektlegges om arbeidet skiller seg ut fra det ordinære, viser det sendte brevet som Nettverk har fått tilgang til. Utskifting av målere skiller seg ikke fra det som vanligvis gjøres i Eltel, argumenterer EL og IT i brevet.

– Ikke lovbrudd
Eltel, ved administrerende direktør Anders Hauglie-Hanssen, står på sin side fast ved at de mener prosjektet ikke er i strid med arbeidsmiljøloven og mulighetene for innleie av arbeidskraft ved arbeid av midlertidig karakter, skriver Klassekampen. Hafslunds kommunikasjonsdirektør Truls Jemtland forteller avisa at de krever at leverandører har god etisk forretningsførsel og overholder arbeidsmiljølovens bestemmelser. Arbeidstilsynet sier til Klassekampen at de har innkalt EL og IT til et møte før de eventuelt følger opp videre.

Kommentarer

kommentarer