Nyhetsartikkel

02 november 2016

ESA mener høyesterettsdom bryter med EØS

ESA mener høyesterettsdommen om verkstedsoverenskomsten er brudd med EØS.

Forbundsleder Jan Olav Andersen i EL og IT frykter press mot norske tariffavtaler hvis Esa vinner fram. Eftas overvåkningsorgan, Esa, innledet i går en formell sak mot Norge for brudd på EØS-avtalens regler for utstasjonerte arbeidstakere. Forbundsleder i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen, frykter at det vil gi mer sosial dumping hvis Esas krav vinner fram, skriver Aktuelt fra Nei til EU.

Vinn EFTAs overvakingsorgan ESA fram i saka som denne veka vart opna mot Noregs reglar for utanlandske arbeidarar, vert det openbert at EØS-avtalen og EU-reglar har forrang framfor norske arbeidslivsreglar, og det bør få følgjer i LO, seier leiar Jan Olav Andersen i LO-forbundet El og it.

ESA angriper allmenngjøring av verkstedoverenskomsten, og LO krever at regjeringen står opp for norske lønninger ved verftene

Mens NHO feirer at Norges lønnsavtaler kan havne i EØS-domstol, frykter LO et urolig arbeidsliv om regjeringen ikke står i mot EØS-overvåkerne.

ESA er ikke fornøyd med hvordan Høyesterett har tolket EØS-reglene, og mener verftsdommen bryter EU-prinsippene om fri flyt av arbeidskraft.

– Det er helt ekstraordinært at ESA oppretter sak med bakgrunn i en høyesterettsdom. Det har aldri skjedd tidligere, mener LO-advokat Håkon Angell.

ESA har innledet en formell prosedyre for brudd på EØS-avtalen ved å sende et brev til den norske regjeringen. Det hører med til historien at det er NHO som har tatt initiativet overfor ESA etter at de tapte i Høyesterett, skriver leder av LO-kontoret i Brussel, Knut Arne Sanden.

NHO tar omkamp på omkamp om verftssaken etter å å ta tapt i høyesterett. NHO mener de norske ordningene strider mot EØS-avtalens krav om fri flyt av arbeidskraft. Jørn Eggum i Fellesforbundet er forbannet på NHO.

Etter at NHO tapte i Høyesterett, har NHO forsøkt å bruke EØS-overvåkeren ESA mot allmenngjøringsforskriften i verftsindustrien.

Kilde: Aktuelt, Nei til EU

Kommentarer

kommentarer