Nyhetsartikkel

04 oktober 2016

Elprisen falder fortsat for erhvervskunder

Et velfungerende elmarked sikrer dansk erhvervsliv lave elpriser, men høje afgifter gør, at de ikke får den konkurrencefordel, de har brug for.

Sådan lyder det fra Dansk Energi.

Den rene elpris for erhvervskunder fortsætter med at falde. Det viser nye tal fra Energistyrelsen. Styrelsens tal viser, at siden andet halvår 2014 er den rene elpris – det vil sige den pris, som virksomhederne betaler for selve strømmen, fraregnet skatter, afgifter, nettariffer og andet – faldet for hvert halvår. Og det er fortsat ind i første halvår 2016, om end faldet fra andet halvår 2015 til første halvår 2016 er svagt.

Udviklingen skyldes blandt andet, at en større del af forbruget end tidligere i dag handles på variable priskontrakter.

Spotprisen, som er den pris, elhandlerne køber strømmen til, har været faldende de senere år, som følge af blandt andet øgede mængder af vedvarende energi samt lave brændselspriser. Det ser nu ud til, at virksomhederne i stigende grad har fået øjnene op for de muligheder der ligger i markedet.

– Tallene fra Energistyrelsen bekræfter, at vi har et velfungerende elmarked i Danmark. Kunder kan vælge mellem produkter som fastpris og variabel pris, og kan således få det produkt der passer præcis dem. Samtidig er den stærke konkurrence med at presse priserne yderligere til glæde for virksomhederne. fortæller chefkonsulent i Dansk Energi Rasmus Tengvad.

Desværre får erhvervslivet i Danmark ikke fuldt udbytte af de lave elpriser, fordi vi har et meget højt afgiftstryk på el.

– De høje afgifter i Danmark betyder, at danske virksomheder ikke får fuld glæde af de lavere elpriser og det koster på konkurrenceevnen. Derfor er det afgørende, at regeringen finder et flertal for at få PSO-afgiften væk fra elregningen dette efterår. Beregninger viser, at det vil give en samfundsøkonomisk gevinst på 2 milliarder kroner årligt, hvis PSO flyttes til finansloven, siger Rasmus Tengvad.

De mange har det mindste forbrug

  • 84 procent af erhvervskunderne er små forbrugere med et årligt elforbrug under 20 MWh. Deres forbrug udgør 8 procent af virksomhedernes samlede elforbrug.
  • Knap 16 procent er mellemstore forbrugere med et elforbrug mellem 20 og 20.000 MWh. Deres forbrug udgør 57 procent af virksomhedernes samlede forbrug.
  • De store erhvervskunder med et forbrug over 20.000 MWh udgør under 1 procent af det samlede antal erhvervskunder og aftager samlet 35 procent af virksomhedernes elforbrug.
    Kilde: Energistyrelsen

Kommentarer

kommentarer