Nyhetsartikkel

04 september 2016

Prislikhet mellom energibærere

– Kraftkommentar fra LOS Energy: Over tid ser vi at prisbevegelsene på energiproduktene samsvarer.

Dette kan forklares med at energietterspørselen historisk sett har vært avhengig av økonomisk vekst.

På grunn av energieffektivisering og endringer i økonomien i nyere tid, ser vi nå at energibruken kan falle selv om det er vekst i økonomien. Klimafokus og teknologiutvikling endrer også etterspørselen mellom de ulike energibærere.

Kraftmarkedet er i stor grad påvirket av prisene på andre energibærere*. Den sterkeste prispåvirkningen er at andre energibærer er innsatsfaktorer for produksjon av strøm.

For tiden ser vi at det kortsiktig er mindre korrelasjon mellom olje, kull, gass og CO2. Disse fire råvarene handles i separate markeder, og prisen settes av forskjellige faktorer.

Vår strømpris påvirkes av forhold som beveger seg langt utenfor våre landegrenser:

  • Hva skjer med europeisk klimapolitikk?
  • Vil Storbritannia faktisk melde seg ut av EU?
  • Hva gjør kinesiske myndigheter for å bedre luftkvaliteten i byene?
  • I hvilken retning går i Tyrkia?

Kommentarer

kommentarer