Nyhetsartikkel

04 september 2016

Kabelbrudd gav lavere strømpris

Gjennomsnittsprisen for strøm levert på Østlandet, endte i august på 20,1 øre/kWh på kraftbørsen Nord Pool.

– Det nordiske kraftmarkedet er knyttet sammen med overføringskabler som gjør at vi kan produsere strøm ett sted, og forbruke strøm et helt annet sted i Norden. Når overføringskablene blir skadet, skaper dette en flaskehalssituasjon, der strømmen ikke flyter så fritt som den pleier. For Sør-Norges del, har kabelbruddet hatt en dempende effekt på strømprisen, forklarer Andreas Myhre, direktør for krafthandel i LOS Energy.

Feilen strupet krafteksporten og gav overskudd av kraft i Norge. Kombinert med mer nedbør enn normalt, resulterte det i høyere fyllingsgrader og dermed lavere kraftpriser i Sør-Norge og Norge forøvrig.

Motsatt i resten av Norden
I resten av Norden har kabelbruddet hatt motsatt effekt. Svenskene, finnene og danskene har måtte tåle noe høyere pris enn hva de ville hatt om strømmen hadde beveget seg fritt i Norden.

Statnett forventer å ha utbedret feilen i midten av oktober, noe som da vil bidra til mindre prisforskjeller i Norden. I tillegg er det varslet at kabelen mellom Sverige og Litauen, Norbalt, skal ut til revisjon i slutten av september. Dette kan være med på å dempe prisforskjellene i Norden, og spesielt Sverige vil få mindre prispåvirkning fra Europa.

Rimelig august
Gjennomsnittsprisen for strøm levert på Østlandet, endte i august på 20,1 øre/kWh på kraftbørsen Nord Pool. Det er nesten to øre rimeligere enn i juli. Augustprisen er 22 prosent lavere enn gjennomsnittet for de siste ti årene, men det har likevel vært tre tidligere år med lavere augustpris enn vi fikk i år. Prisforskjellene har også påvirket Norge, der Midt-Norge fikk levert en pris som ligger 7,5 øre/kWh over Østlandet, mens Bergensområdet fikk levert strøm til et halvt øre under Østlandet.

Rimelig 2016
-Sammen med fallende råvarepriser i de globale markedene, ser 2016 ut til å bli et rimelig år sammenlignet med de siste ti årene. Markedsaktørene forventer en ganske flat prisutvikling ut året, noe som vil gjøre 2015 og 2016 til de billigste strømårene de siste ti årene, sier Myhre.

FAKTA OM LOS ENERGY:
• LOS AS eier og driver de to merkevarene LOS Energy og LOS som opererer i hhv bedrifts- og privatmarkedet i Norden og Norge.
• Med et årlig salg på ca 8 TWh (årsforbruk til ca 500.000 husstander) er LOS Energy største energileverandør i det norske bedriftsmarkedet.
• Siden 2007 har LOS AS hatt en portefølje i vekst. Kjernevirksomheten er å redusere energikostnadene vil våre kunder ved å selge, forvalte og identifisere energiløsninger tilpasset kundens behov.
• LOS AS er et heleid datterselskap av Agder Energi AS med hovedkontor i Kristiansand og regionskontorer på Lysaker, i Gøteborg og Arendal.

Kommentarer

kommentarer