Nyhetsartikkel

04 september 2016

Dårlig energistandard på norske boliger

Under halvparten av norske boligeiere mener boligen deres har en god energistandard. Enova mener det er grunn til å tro at det står enda verre til med norske boliger.

I Klimabarometeret som TNS Gallup la fram tidligere i sommer vurderer bare 47 prosent av norske boligeiere energistandarden på egen bolig som god. Den lave andelen overrasker ikke Enova.

– Bare 12 prosent av norske boliger er bygget etter år 2000. De fleste norske boliger har en energistandard som ikke kan sammenlignes med boligene som bygges i dag. I tillegg viser undersøkelser at boligeiere som gjør større rehabiliteringer ikke griper sjansen til å energioppgradere boligen samtidig. Det er synd, for da blir det lenge til neste gang samme anledning til å heve energistandarden byr seg, sier markedssjef for bolig i Enova, Anna Barnwell.

Overvurderer standarden i egen bolig
Klimabarometeret viser at 29 prosent mener at energistandarden i egen bolig verken er bra eller dårlig, mens bare 17 prosent vurderer standarden som direkte dårlig. Enova mener andelen som bor i en bolig med dårlig energistandard i realiteten er mye høyere.

– Om vi legger statistikk fra Energimerket til grunn, har halvparten av norske boliger de to dårligste energikarakterene, altså en F eller G. Dagens standard tilsvarer en C, og mindre enn tjue prosent har C eller bedre.

Barnwell tror en overvurdering av energistandarden bidrar til at færre gjør omfattende energitiltak.

– Mange reflekterer nok ikke mye over dette, men de som har bodd i både en dårlig isolert og en godt isolert bolig gjennom en kald vinter vet hvor stor forskjellen er. Å gjøre energitiltak i boligen handler ikke bare om å spare energi, det øker også trivselen i boligen. I Klimabarometeret ser vi nå at omtrent like mange oppgir økt bokomfort som motivasjon for energitiltak som reduserte energiutgifter.

Støtte å hente
Barnwell synes det er inspirerende å se at mange også oppgir klima som motivasjon for energitiltak i boligen.

– Energitiltak i hjemmet er en fin måte å bidra på veien til lavutslipssamfunnet, samtidig som du øker bokomforten og reduserer energiutgiftene.

Hun håper mange nå benytter sommeren til å ruste boligen for vinteren.

– Noen har kanskje planlagt å bruke skattepenger eller feriepenger til oppussing. Husk da å energioppgradere samtidig. Om du for eksempel skal bytte kledning, benytt anledningen til å etterisolere.

Barnwell minner også om at det kan være økonomisk støtte å hente.

– Enova kan bidra med tilskudd til å benytte en energirådgiver som kartlegger energibruk i boligen din og foreslår hvilke energitiltak som vil monne. Fra i år har dessuten alle som oppgraderer til dagens energistandard rett på inntil 100.000 kroner tilbake gjennom Enovatilskuddet. Det er et tilbud som har blitt svært godt mottatt, og allerede har 70 boligeiere fått støtte gjennom det nye tilbudet. I tillegg gir også 13 andre mindre og større energitiltak rett til penger tilbake.

Kommentarer

kommentarer