Nyhetsartikkel

31 august 2016

Lägre spotpriser i Sverige under veckan

Något högre systempris och något lägre spotpriser i Sverige under veckan.

I Läget på elmarknaden – vecka 34 skriver Energimarknadsinspektionen:

Systempriset var i genomsnitt 26,1 EUR/MWh under veckan, något högre än föregående vecka. Spotpriset i de svenska elområdena sjönk något under veckan och var 31,8 EUR/MWh i samtliga elområden. Det finns en del begränsningar i överföringskapaciteten bla mellan Sverige och Norge, framförallt från Norge. Terminspriserna på el sjönk något under veckan.

Det genomsnittliga veckopriset på elcertifikat ökade 6 procent från föregående vecka till 140 SEK/MWh. Priserna har ökat under hela augusti och är nu i nivå med vad de var under våren. Terminspriset på utsläppsrätter, kol, olja och gas är på samma nivåer som föregående vecka.
Efter en marginell ökning av nivån i de nordiska magasinen är fyllnadsgraden 77 procent vid ingången av vecka 34. Nivån är en bit under det normala och det är i de svenska magasinen som underskottet är störst med nästan 17 procent under normal nivå. I Norge är nivån nära normal och i Finland över det normala.

Tillgängligheten i nordisk kärnkraft var 68 procent under vecka 34. Fyra reaktorer var ur drift under veckan, 3 reaktorer i revision och ett oplanerat stopp inträffade.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Kommentarer

kommentarer