Nyhetsartikkel

31 august 2016

250 millioner i overskudd for Trønderenergi

Tross de lave strømprisene fikk kraftkonsernet Trønderenergi et resultat før skatt på 250 millioner etter første halvår.

Resultatet er 70 millioner bedre enn i samme periode i fjor, viser selskapets halvårsrapport.

Selskapet hadde inntekter på til sammen 803 millioner kroner, som er en økning på 16 millioner fra første halvår i fjor.

Driftsresultatet endte på 296 millioner kroner, som er en økning fra 202 millioner kroner i første halvår i fjor.

Konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi sa tidligere i år at konsernet ikke hadde noe annet valg enn å effektivisere, og at det blant annet kunne bli aktuelt å utsette investeringer.+

Mest fra nett
Nettvirksomheten sto for den største delen av overskuddet med et driftsresultat på 157 millioner kroner, som er på linje med fjoråret. Kraftproduksjonen ga et driftsresultat på 137 millioner kroner, mot 74 millioner i første halvår i fjor.

«Det forbedrede resultatet skyldes noe høyere kraftproduksjon, noe høyere kraftpriser, samt en realisering av eiendeler knyttet til vindkraft som har gitt en engangs resultateffekt på 35 millioner kroner», skriver selskapet i en pressemelding.

Selskapet har økt kraftproduksjonen fra 946 til 1030 GWh, og har oppnådd enn pris på kraften på 24,2 øre per kilowattime i snitt. Det er litt høyere enn i første halvår i fjor, da de fikk 23 øre i snitt per kilowattime.

Strømsalgvirksomheten ga et driftsoverskudd på 20 millioner kroner, som er en dobling fra samme periode i fjor.

Lave priser
I halvårsberetningen skriver selskapet at de legger til grunn at kraftprisene vil holde seg relativt lave frem mot 2020, og at de vil presse ned resultatene i hele kraftbransjen.

De skriver samtidig at noe av nedgangen vil kompenseres gjennom effektiviseringsprogrammet som selskapet er i ferd med å gjennomføre.

Kommentarer

kommentarer