Nyhetsartikkel

01 september 2016

Lavere overskudd i første halvår i Eidsiva Energi

Eidsivas halvårsresultat for 2016 ble 120 millioner kroner etter skatt.

Dette er 110 millioner kroner svakere enn tilsvarende periode i 2015, uttaler Eidsivas ledelse selv i en pressemelding.

Nedgangen i overskudd skyldes hovedsakelig en negativ verdiutvikling på konsernets urealiserte sikringer innenfor kraftpriser, valuta og renter. Korrigeres resultatet for disse postene for begge år, er første halvår i 2016 på nivå med 2015.

Lavere volum
Resultatet for første halvdel av 2016 preges av lavere produksjonsvolum og noe høyere kraftpris. Effekter av selskapets resultatforbedringsprogram forventes i andre halvår 2016.

– Vi forventer å se effekter av Eidsivas pågående resultatforbedringsprogram allerede i andre halvår 2016, sier konsernsjef Øistein Andresen i Eidsiva i pressemeldingen.

Kraftprisen ble første halvår 2016 22 øre per KWh. Dette er 1,5 øre over samme periode i 2015. Samtidig var produksjonsvolumet i Eidsiva i samme periode syv prosent lavere enn fjoråret.

Utbygging
Driftsinntektene etter første halvår 2016 var 2 129 millioner kroner mot 2 071 millioner kroner i første halvår 2015. Dette er en økning på tre prosent. Driftsresultatet ble 324 millioner kroner. Det er 165 millioner kroner lavere enn fjoråret. Hovedårsaken til resultatreduksjonen er negativ utvikling på urealiserte verdiendringer.

Investeringene i første halvår utgjør 410 millioner kroner. Dette er i hovedsak knyttet til utbygging og forsterkning av nettvirksomheten, investeringer i fornybar energi og investeringer i bredbåndsvirksomheten.

Kommentarer

kommentarer