Nyhetsartikkel

31 august 2016

NTE kjøper FosenKrafts telekomvirksomhet

NTE har inngått avtale om å kjøpe telekomirksomheten til FosenKraft AS.

Kjøpet omfatter et fiberbasert bredbåndsnett til nærmere 1600 husstander samt mange bedrifter og offentlige virksomheter i Ørland og Bjugn.

– Vi satser tungt på å tilby fiberbasert bredbånd til nye kunder i hele Trøndelag, og Fosen er et område hvor vi ønsker å vokse. Fosen preges av optimisme og utvikling, med både flyplassutbygging og vindkraftsatsing, derfor er vi glad for å få et godt fotfeste her, sier adm. dir. i NTE Marked, Svein Olav Munkeby. Satsingen på Fosen understrekes av at NTE nå også er i ferd med å bygge ut og koble opp nye kunder i Leksvik kommune.

I dag er 100.000 trøndere koblet til vårt fiberbaserte bredbåndsnett, hvor vi også tilbyr TV- og underholdningstjenesten Altibox, fortsetter Munkeby.

– Utbygging av fiber er en viktig samfunnsoppgave, for å legge til rette for vekst og næringsutvikling i hele Trøndelag. Vi skal nå samarbeide med FosenKraft AS om videre utbygging i en spennende region, det er noe vi ser frem til, sier Svein Olav Munkeby. – Dette er en del av vår vekststrategi, og er dessuten et viktig bidrag til å fjerne det digitale klasseskille mellom bygd og by, fortsetter han.

FosenKraft har siden byggingen av stamfiber mellom kommunesentrene Botngård og Brekstad i 1999, vært leverandør av bredbåndtjenester i Bjugn og Ørland. I 2009 startet utbygging av «fiber til hjemmet» som har pågått frem til i dag.

– FosenKraft har vært opptatt av å finne en samarbeidspartner som kan ivareta videre infrastrukturutbygging i takt med den veksten regionen vil ha de kommende årene. Samtidig har vi ønsket å ta del i videre utviklingen gjennom avtaler med ny eier om tjenester, sier adm. dir. Arnt Solem i FosenKraft AS.

Ytterligere utbygging på Fosen krever en betydelig løfteevne gjennom målrettet satsning, noe vi er trygge på at vår samarbeidspartner NTE besitter. Gjennom en svært konstruktiv kjøpsprosess ser vi at NTE imøtekommer stadig økende forventninger til denne typen kommunikasjonsløsninger. Vi ser nå frem til et tett samarbeid med NTE og særlig muligheten vi har fått til å levere relaterte tjenester, avslutter Solem.

Lynraskt til fremtiden
• NTE har systematisk bygd fiber hjem til trønderne i om lag 10 år. På denne tiden har vi vokst fra 0 til nærmere 40 000 kunder (tilsvarer mer enn 100 000 brukere) i løpet av dette året. 10 000 av disse er i Trondheim og vi bygger nå videre sør for Trondheim: Klæbu, Orkanger, Melhus og Midtre Gauldal.

• Bredbåndsvirksomheten vår omsetter nå for rundt 350 millioner kroner og har passert 40 mill. kroner i resultat før skatt.

• Vår fibervirksomhet er desidert størst i Trøndelag, med en ambisjon om å vokse videre og dermed bidra ytterligere til digitaliseringen av Trøndelag.

• Utviklingen går i retning av stadig større kapasitetsbehov, både i opp- og nedlasting. Dette gjelder både for bedrifter og offentlig og for oss som privatpersoner. Vi endrer nettvaner, og strømmer og laster både opp og ned i en helt annen grad enn tidligere. Trenden kommer til å fortsette. Tv-selskaper begynner nå å produsere sendinger i 4K, og 8K venter i en ikke alt for fjern framtid. 4K har fire ganger bedre oppløsning, samt langt rikere fargegjengivelse enn dagens «full HD». For tv har denne standarden fått betegnelsen UDH – Ultra high definition.

• God opp- og nedlasting krever symmetrisk nett (dvs. nett som takler begge deler like bra). Fiber helt hjem er den beste teknologien for å møte dette. I dag har 50 % av våre kunder valgt bredbåndsabonnement på 100/100, noe som er nest høyst i Norge. NTE oppgraderer fiberhastigheten/hjemmesentralene for våre kunder til 1000/1000 Mbps. Dette er en tidobling av hastigheten.

• Bredbåndskommunikasjon er i ferd med å bli en kritisk faktor for bosetting og næring. En utfordring er at det er noen som får og noen som ikke får – det utvikles altså et digitalt klasseskille i Norge.

• Det er særlig distriktskommunene blir hengende etter. Her er det en interessant forskjell mellom Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. I Nord-Trøndelag har vi hatt en svært offensiv fylkeskommune, som har vært dyktige til å stå på for bredbåndsutbygging. Dette vises f.eks. i fordeling av statlige utbyggingsmidler fra Nkom (Nasjonal kommunikasjons-myndighet).
Fordeling 2014: 15,4 mill til NT – 0,85 mill til ST
Fordeling 2015: 7,6 mill til NT – 4,6 mill til ST

Og selv om 2/3 av Sør-Trøndelags befolkning bor i storbyen Trondheim, er det bare 40% av husholdningene som har 100/100 eller 50/50, mens tilsvarende for Nord-Trøndelag er 48%

• NTEs bygdefibermodell er en måte å løse denne utfordringen på. Dette er en samarbeidsmodell, hvor lokale ildsjeler og dugnadsinnsats legges sammen med bidrag fra f.eks. kommune, fylkeskommune og NTE. Dermed blir det mulig å bygge høyhastighets fiber også utenfor byer og de største boligkonsentrasjonene.

Kommentarer

kommentarer