Day

mars 12, 2018

Vindkraft og miljøtilsyn

Utbygging av kraftanlegg har i mange år skapt stort engasjement. Nå bygges det ut mye vindkraft og vi får naturlig nok mange spørsmål om dette. Mange spørsmål går på hensynet til naturen og oppfølgingen fra NVEs side når en konsesjon er gitt.