Nyhetsartikkel

12 mars 2018

Alcoa får statsgaranti til nytt vindprosjekt

Aluminiumsprodusenten Alcoa får milliardgaranti fra statlige GIEK for å kjøpe kraft fra Eolus Vinds prosjekt Øyfjellet i Vefsn i Nordland gjennom en langsiktig kraftavtale.

Det kommer frem i meldinger fra Garanti-Instituttet for Eksportkreditt, Eolus Vind og Alcoa.

GIEK stiller med hele 256 millioner euro (om lag 2,5 milliarder kroner) i statlig garanti for Alcoas betalingsforpliktelser under kraftkontrakten.

Det skjer etter at Alcoa i fjor fikk en statsgaranti fra GIEK på 530 millioner kroner for å kjøpe landbasert vindkraft i en periode på 15 år fra milliardprosjektet Nordlicht i Troms.

Garantiene gis under Kraftgarantiordningen, som Stortinget vedtok i 2009 og som gjør at GIEK kan garantere at finansinstitusjoner får betalt for langsiktige kraftavtaler. Rammen i ordningen er på 20 milliarder kroner.

Den nye avtalen i Vefsn forplikter Alcoa til å kjøpe det som produseres ved kraftverket i en periode på 15 år. Kraftverket anslås å produsere rundt 1,2 terawattime i et vanlig år.

Les mer: Alcoa skal kjøpe vindkraft i 15 år: Bygger milliardprosjekt i Troms

– Veldig kult

Produksjonskapasiteten til vindparken på Øyfjellet blir på 330 megawatt, og parken er ventet å produsere rundt 1,2 terawattimer kraft årlig.

– Dette er veldig kult både for Vefsn og for verket i Mosjøen. Ikke bare får vi en vindpark som en av våre nyeste naboer, vi får også mer ren kraft til verket. Dette gleder vi oss til, sier Kathrine Næss, verksdirektør ved Alcoa Mosjøen.

– Tilgang til kraft til globalt konkurransedyktige priser er essensielt for å sikre vår posisjon i det globale markedet, men vi tar ikke vår posisjon for gitt. En stabil fremtid for industrien krever en god balanse mellom strømforsyningen i Norden på den ene side og nivået på krafteksport på den annen side, sier Kai Rune Heggland, Norgessjef i Alcoa og Vice President Aluminium Operations EMEA and Australia.

Fornøyd statsråd

– Det er svært gledelig at kraftgarantiordningen nå bidrar til utbygging av ny fornybar kraftproduksjon i Nordland, samtidig som den legger til rette for videreutvikling av Alcoas aluminiumsverk i Mosjøen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en kommentar.

– Våre garantier gis på markedsmessige vilkår, sier direktør Wenche Nistad i GIEK. – Vi bygger tillit mellom langsiktige, kommersielle parter. Jeg er glad for at vi sammen kan hjelpe til med det grønne skiftet og sikre viktige industriarbeidsplasser i Norge, legger hun til.

Kommentarer

kommentarer