Nyhetsartikkel

12 mars 2018

Domstol gir grønt lys for konkurssalg av Norske Skogs fabrikker

En domstol i London har avgjort at Oceanwood og Kjell Inge Røkkes Aker kan by på Norske Skogs fabrikker.

Domstolen fastslo torsdag at hedgefondet Oceanwood har rett til å kreve at konkurssalget av fabrikkene blir gjennomført, skriver Dagens Næringsliv.

Fondet er majoritetseier i de sikrede obligasjonslånene i Norske Skog og har alliert seg med Kjell Inge Røkkes Aker-konsern med mål om å by på de sju fabrikkene.

En gruppe långivere ledet av hedgefondet Foxhill Capital har ment at auksjonsprosessen ble satt i gang for raskt og var uenig i at Oceanwood alene kunne kreve et konkurssalg. Konflikten har ført til søksmål både i London og New York, skriver avisen.

– Fra selskapets side ser det ut til at dommeren konkluderer med at tvisten som kreditorgruppen ledet av Foxhill fremmet ikke var reell. Har man flertall, så er man et flertall og kan instruere Citibank i henhold til låneavtalen, sier styreleder Sven Ombudstvedt i Norske Skog AS.

Etter lang tid med et sviktende marked for avispapir og stor gjeld, meldte til slutt morselskapet Norske Skogindustrier ASA oppbud 19. desember. Det er investeringsbankene Citibank og Evercore som jobber med å selge selskapets sju papirfabrikker.

Kommentarer

kommentarer