Day

oktober 3, 2017

Regjeringen lanserer internasjonal cyberstrategi

- Utviklingen av det digitale rom har på kort tid endret det globale landskapet Norge befinner seg i. Vi opplever en kraftig økning av digitale sikkerhetsutfordringer og sårbarheter. Et velfungerende globalt internett og en robust digital infrastruktur er helt avgjørende for Norges økonomi og sikkerhet, sier utenriksminister Børge Brende.