Nyhetsartikkel

03 oktober 2017

Nytt styre i Hafslund AS

Oslo kommune har oppnevnt et styre i Hafslund AS med betydelig kompetanse innen industriell utvikling og digitalisering av komplekse virksomheter. Hilde Tonne er utnevnt til ny styreleder.

– Jeg er meget godt fornøyd med at vi har fått på plass et kompetent og godt sammensatt styre under ledelse av Hilde Tonne, sier byråd for næring og eierskap Geir Lippestad.

Hilde Tonne er sivilingeniør fra NTNU. Hun var konserndirektør i Telenor i ni år og har hatt flere lederstillinger i Norsk Hydro. Hun har blant annet hatt ansvar for forskning, teknologi og industriell utvikling. Tonne sitter i dag i styret til Danske Bank Group, og leder Advisory Board i DigitalNorway.

– Hafslund er et spennende selskap i en bransje i rivende teknologisk utvikling og betydelige strukturelle muligheter. Jeg ser fram til å lede et styre med høy kompetanse og bred erfaringsbakgrunn, sier den nyvalgte styrelederen Hilde Tonne.

Bente Sollid Storehaug går inn som styremedlem. Hun er partner og CEO i Wizaly Nordic AS. Hun har startet flere selskaper, herunder Digital Hverdag AS, som etter flere fusjoner i dag er det børsnoterte selskapet Bouvet ASA. Hun har flere andre styreverv.

Jeanette Iren Moen går inn som styremedlem. Hun er rådgiver i Samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet, og har vært statssekretær i Nærings- og handelsedepartementet. Hun var styremedlem i Klemetsrudanlegget AS fram til eierendringen i august, og har flere andre styreverv.

Odd Håkon Hoelsæter var styremedlem i Hafslund ASA fram til eierendringene i konsernet, og går inn som styremedlem i Hafslund AS. Hoelsæter var konsernsjef i Statnett i 17 år. Hoelsæter har også vært styremedlem i Hafslund Nett.

Per Orfjell, Per Luneborg og Tommy Linder er ansattes representanter i styret.

– Vi har fått et spennende og kompetent styre, som jeg gleder meg til å jobbe tett sammen med i tiden framover, sier administrerende direktør Finn Bjørn Ruyter.

Kommentarer

kommentarer