Nyhetsartikkel

03 oktober 2017

Klager på avslag om kraftutbygging

03

BKK og Øystese Kraft hadde planer om kraftutbygging i Øystesevassdraget i Hordaland. BKK ville regulere øvre del av vassdraget, mens det lokale kraftselskapet Øystese Kraft ville utnytte nedre del.

Miljøforkjempere kunne den 28. august imidlertid juble, da regjeringen midt i valgkampen satte ned foten for kraftutbygging i vassdraget.

Nå har Øystese kraft klaget avslaget på søknaden inn for Kongen i statsråd.

Selskapet opplyser overfor Europower at det mottok Olje- og energidepartementets vedtak med undring, og påpeker at det har vært gjort grundige biologiske-, landskaps- og samfunnsmessige vurderinger av NVEs eksperter på disse områdene.

«Hvordan OED kan komme til en annen oppfatning enn fagvurderingene utført av NVE, er for oss et særdeles viktig spørsmål å få svar på i den videre behandlingen», heter det i klagen.

Videre mener selskapet at utbyggingen i nedre del av kraftverket er tilpasset tur- og friluftsinteresserte og at innvendingene Bergen og Hordaland turlag har kommet med, handler om konsekvensene i den øvre delen av vassdraget.

Departementet ønsker på nåværende tidspunkt ikke å kommentere innholdet i klagen, men viser til at alle klager på departementets førsteinstansvedtak avgjøres av Kongen i statsråd.

– Departementet skal nå gå gjennom klagen og de enkelte klagepunkter. Det må i den forbindelse blant annet vurderes om det er behov for innhenting av ytterligere opplysninger av faglig karakter for å få belyst de enkelte klagepunkter, skriver OED i en epost til Europower.

Kommentarer

kommentarer