Nyhetsartikkel

10 mars 2021

Narvik blir Norges hydrogenhovedstad?

Utviklingsselskapet Teco 2030 planlegger å bygge en diger fabrikk for hydrogen-brenselceller i Narvik. De lover 500 arbeidsplasser.

Selskapets planer i Norge ble lansert allerede i februar, men da planla de å bygge på Østlandet, melder NRK Nordland.

Nå er planene flyttet nordover til Narvik.

Billedtekst: Hydrogenfabrikken skal bygges i Narvik, der fabrikken vil bli etablert i bygget som tidligere huset RECs solcellefabrikk. Foto: Siva

I samarbeid med østeriske AVL vil de bygge en enorm fabrikk for produksjon av brenselceller som bruker hydrogen i det gamle REC-bygget.

Nyheten blir bekreftet i en børsmelding onsdag morgen.

– Vi ønsker å etablere et kombinert innovasjonssenter og fabrikk i Narvik. Anlegget skal kunne produsere brenselceller med en kapasitet på mer enn én gigawatt per år, noe som tilsvarer flere milliarder kroner i årlig omsetning, sier Tore Enger, konsernsjef i TECO 2030 ASA.

Mener hydrogen er fremtiden

Brenselcellene omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp.

Det gjør det mulig for blant annet skipsfarten, som i dag er storforbrukere av diesel og tungolje, å legge om til hydrogen. På den måten kan utslippet av drivhusgasser reduseres.

Norge har forpliktet seg til å arbeide aktivt mot en grønnere fremtid gjennom Parisavtalen. I 2020 ble også Norge det første vestlige landet i verden til å melde inn et forsterket mål om klimakutt til FN.

– Med forsterket innsats skal vi kutte utslipp betydelig i tiden som kommer. Det må bli lettere for folk å ta klimavennlige valg og vi skal legge til rette for grønn omstilling i næringslivet, sa finansminister Jan Tore Sanner (H).

Teco 2030 skriver på sine egne hjemmesider at hydrogen er fremtiden.

«TECO 2030 er et innovativt utviklingsselskap med mål om å øke bruken av fornybar energi betydelig, spesielt i form av hydrogen, samt redusere miljøfotavtrykket til skipsfarten.»

I midten av februar ble det gjennom en børsmelding kjent at de ønsker å investere nærmere 100 millioner euro på hydrogen-prosjektet over ti år.

500 arbeidsplasser

Finansavisen omtalte den nevnte børsmeldingen. På daværende tidspunkt var det ikke bestemt hvor prosjektet skulle lokaliseres, men Teco 2030 skrev at de primært så for seg å etablere seg på Østlandet. Nærmere bestemt i Viken, Vestfold eller Telemark.

Nå har de gått bort fra den opprinnelige planen.

– Etter at det ble kjent at vi planla en fabrikk i Norge, har vi fått nærmere 30 seriøse henvendelser om mulige lokaliseringer. Vi setter pris på interessen og alle innspillene, men det tidligere REC-bygget er svært avansert og perfekt for oss. Det bidro til at valget falt på Narvik, sier Enger.

Les mer i NRK Nordland

Kommentarer

kommentarer