Nyhetsartikkel

13 januar 2021

9,4 prosent høyere magasin enn gjennomsnittet for årstida

Større nedgang i fyllingsgraden. Ved utgangen av veke 1 var fyllingsgraden i norske magasin 78,5 prosent.

Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 3,7 prosenteiningar. Fyllingsgraden er 0,3 prosenteiningar under den høgaste på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020. Og 9,4 prosent høyere enn gjenomsnittet for årstida.

Høgast magasinfylling hadde Sørvest- Noreg (område 2) med 85,2 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde lågast fylling med 72,0 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 1, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer