Nyhetsartikkel

06 februar 2020

REMEs planer for ny nettleie i Norge

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) foreslår en omlegging av nettleien for strøm. Formålet er å bidra til en effektiv utnyttelse av strømnettet, og slik sikre at nettleien for husholdninger over tid blir så lav som mulig. En slik omlegging vil også legge bedre til rette for å erstatte fossil energi med elektrisk energi.

Av Informasjonsavdelinga, NVE

RME har sendt ut forslag til endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Forslaget gjelder nettleien for forbrukerkunder (husholdninger og fritidsboliger) og næringskunder tilknyttet lavspentnettet. 

– Strømnettet koster oss årlig rundt 27 milliarder kroner. Den regningen betales i sin helhet av husholdninger og næringsliv som nettleie. Ved denne omleggingen vil folks nettleie over tid bli lavere, fordi vi vil utnytte strømnettet bedre, og dermed holde de samlede kostnadene nede. Omleggingen vil også legge bedre til rette for en framtid med mer elektrifisering og lavere utslipp, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Vi må bygge mer nett, men holde kostnadene nede

I Norge handler klimapolitikk i stor grad om å erstatte fossil energi med elektrisk energi. Våre analyser viser at kraftforbruket kommer til å øke i årene fremover.

Les mer: Klimakur 2030 – elektrifisering utgjør 34 prosent av tiltakene for å redusere utslipp

Det som vil vokse enda mer enn kraftforbruket, er effektforbruket– hvor mye strøm vi bruker på én gang. Stadig flere vil framover bruke mye strøm på en gang, til hurtiglading av biler, busser, ferger etc. Den utviklingen vil utfordre kapasiteten i nettet vårt.

Vi kan bygge mer nett for å få mer kapasitet. Men nett koster mye penger, tar lang tid, og krever ofte naturinngrep. Derfor er det i alles interesse å bruke nettet vi har så effektivt som mulig – så vi slipper å bygge mer nett enn nødvendig.

– Klarer vi som samfunn å flytte noe av forbruket, når det er stort press i nettet, og fordele det utover døgnet, kan vi spare store penger i redusert nettleie. Dette handler ikke om at vi skal dusje eller koke kaffe på natta, men at vi skal ha en motivasjon til å flytte på forbruk vi enkelt kan flytte på. Det kan handle om at varmtvannsberederen skrues ned når familien går på jobb og skole om morgenen, eller at lading av elbilen skjer om natta. Teknologien for smart styring blir stadig bedre og billigere, forklarer Lund.

Forslaget til endringer i nettleien vil gi beskjedne endringer for de fleste kunder. Vi foreslår dessuten at endringene blir innført gradvis. Dette vil sikre at kundene får god tid til å omstille seg til ny nettleiestruktur, og å unngå brå endringer.

– Vi foreslår dessuten noen endringer som vil gjøre det mer lønnsomt å bygge ut infrastruktur for hurtiglading av elbiler i hele landet, sier Lund.

Høringsdokumentet og annen informasjon finnes på RMEs nettsted. Frist for høringsinnspill er 4. mai 2020.  RME vil deretter oppsummere høringsinnspillene og gi en anbefaling til departementet om å vedta endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet.

Kommentarer

kommentarer