Nyhetsartikkel

06 februar 2020

3,8 prosent høyere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Mindre vatn i magasina. Ved utgangen av veke 5 var fyllinga i norske magasin på 60,5 prosent.

Magasinfyllinga gjekk ned med 1,7 prosenteiningar frå veka før.

Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2000-2019 er 56,8 prosent.

Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 47,1 prosent, medan Sørvest-Noreg (Elspotområde 2) hadde høgast fylling med 70,4 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 5, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer