Nyhetsartikkel

18 november 2019

Kvartalsrapport for elsertifikatmarkedet publiseres fredag 22. november

Elsertifikatpliktige kraftleverandører oppfordres til å kontrollere sitt beregningsrelevante forbruk ekstra nøye i forbindelse med kvartalsrapporteringen for tredje kvartal 2019.

Rapporteringen gjelder jan-sep 2019 og korreksjonsoppgjøret for jan-des 2018, opplyser NVE.

Det har vist seg at enkelte nettselskap har hatt ulike utfordringer med å rapportere korrekte forbrukstall de to siste kvartalene, i tillegg til at det har vært flere selskapsmessige endringer. Dette krever at berørte kraftleverandører må være ekstra påpasselige for å kunne avdekke eventuelle feilrapporteringer.

Hvis feil avdekkes er det viktig at de aktuelle nettselskapene kontaktes.

Kilde: NVE

Kommentarer

kommentarer