Nyhetsartikkel

18 november 2019

Vindmøllene blir høyere og med støyende

Vindmøllene som skal bygges på Vardafjell i Sandnes, skal vurderes enda en gang av Olje- og energidepartementet (OED), men ordføreren tror ikke de kan stanses.

Sandes kommune sa først ja til utbyggingen på Vardafjellet, men reagerer på at turbinene skal bli høyere enn det som først var planlagt, og frykter at støynivået blir for høyt.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak var fredag i møte med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å snakke om klagene de har på anlegget, som er i ferd med å bygges på Vardafjell, melder NTB.

Utbyggingen er godkjent av NVE og departementet. Kommunen har også sagt ja til utbyggingen, men reagerer på planene om at turbinene skal bli høyere enn det som først var planlagt og frykter blant annet at støynivået blir for høyt.

– Må være innenfor tålegrensen
– Vi seier ikke nei til vindmøller. Det har vi sagt ja til, det står vi på. Men vi er klar på at det må være innenfor tålegrensen for dem som bor i nærheten, sier Wirak til NTB.

Kommunen krever en utredning av konsekvensene av de endrede byggeplanene. Wirak er blant annet engstelig for at luftfartsmyndighetene skal kreve at vindmøllebladene merkes med sterkt lys.

– God dialog
NVE-direktør Ketil Lund sier at NVE vil gjøre en vurdering av kommunens innvendinger og sende dette til OED. Så er det opp til departementet å avgjøre hva som skjer videre.

Lund påpeker at de miljø-, transport og arealplanen ble endelig godkjent i fjor, og at kommunen ikke hadde noen innvendinger da.

– Dette er en sak det er mye engasjement rundt. Det har jeg forståelse for. Dette var ikke et møte der vi tok beslutninger, og det skulle det heller ikke være. Vi hørte på synspunkter og hadde en god dialog, sier Lund til NTB.

Kommentarer

kommentarer