Nyhetsartikkel

28 oktober 2019

Normal hydrologisk balanse og høye CO2-kvotepriser

Den gjennomsnittlige strømprisen i Norge var på 33 øre/kWh i tredje kvartal 2019. Dette er en nedgang på seks prosent sammenlignet med forrige kvartal. En nedbørsrik sensommer bidro til at den hydrologiske balansen i Norge bedret seg i løpet av kvartalet.

Av Informasjonsavdelinga, NVE

– Tredje kvartal i fjor hadde vi først ekstrem tørke og så ekstreme nedbørsmengder. I år har vi hatt en mer normal utvikling i den hydrologiske situasjonen i Norge, sier seksjonssjef Åsmund Sunde Valseth

Prisen på CO2-kvoter økte opp til 288 kr/tonn i løpet av tredje kvartal. Dette er det høyeste nivået siden 2008.  Prisøkningen har blant annet sammenheng med de høye temperaturene i Europa i juni og august, som bidro til økt etterspørsel etter kraft til kjøling.  Varmebølgen førte også til at flere kjernekraftverk reduserte produksjonen, på grunn av lav vannstand og utfordringer med temperatur på kjølevann. Kombinasjonen av økt etterspørsel og redusert produksjon fra kjernekraftverk, førte til økt kraftproduksjon fra kull- og gasskraftverk.

Kommentarer

kommentarer