Nyhetsartikkel

17 september 2019

Strid om vindkraft i flere LO-forbund

Tre forbundsledere mener de som sier nei til all vindkraft verken spiller på lag med industrien, klimaet eller den fornybare framtiden, skriver Fri Fagbevegelse.

Flere fagforeninger har levert inn forslag til landsmøtet i Fellesforbundet som sier et klart nei til vindkraft på land.

Fredrikstad Fagforening mener blant annet at en voldsom utbygging av vindkraft er miljøfiendtlig og ødeleggende for norsk natur.

Østfold Fagforening vil også ha vindmøller på havet, men ikke på land.

Forbundsleder Jørn Eggum er klar på at man ikke kan avvise vindkraft på land. Sammen med to andre forbundsledere, Frode Alfheim (Industri Energi) og Jan Olav Andersen (EL og IT Forbundet) skrev han en kronikk i FriFagbevegelse hvor han gir klart uttrykk for det. En kronikk som allerede er omdiskutert, selv om både forbundsstyret og representantskapet i Fellesforbundet går inn for vindkraftutbygging.

Uenigheten på tvers av industriforbundene er stor.

Sikre arbeidsplasser

Forbundslederne Jørn Eggum, Frode Alfheim (Industri Energi) og Jan Olav Andersen (EL og IT Forbundet) er alle positive til vindkraft på land.

– Det motsatte verken gagner industrien eller klimaet. Utbygging av vindkraft bidrar til å sikre eksisterende arbeidsplasser, samtidig som det legger grunnlag for nye. Norsk leverandørindustri bør ha ambisjoner om økte markedsandeler innen vindkraft, både til lands og til havs, mener Eggum, Alfheim og Andersen.

– Vi ønsker å ta vare på urørt natur og artsmangfoldet. Samtidig må vi tåle å se hvordan vår velferd blir til. I en tid der vi må løse klimakrisen og hvor behovet for fornybar kraft vil øke, er de som sier nei til all vindkraft verken på lag med industrien, klimaet eller den fornybare framtiden vi må strekke oss mot. Det avgjørende er at konsesjonssystemet er solid, slik at vi har den rette balansen mellom bruk og vern. Utgangspunktet er godt, fordi det er mange egnede områder for vindkraft i Norge. Det betyr at vi kan si nei til de prosjektene hvor inngrepet i naturen ikke kan forsvares, samtidig som vi sikrer ren kraft til industrien, heter det i kronikken fra de mektige forbundslederne.

Får kritikk fra forbundsstyremedlemmer

Tre sentrale forbundsstyremedlemmer i de samme forbundene kommer imidlertid med sterk kritikk av sine ledere for kronikken. De kaller det et kritikkverdig utspill. Blant annet fordi denne saken ikke er konkludert i de ulike forbundene.

En av de tre er Fellesforbundets Atle Tranøy, forbundsstyremedlem i Fellesforbundet, og en av de som stemte mot å gå for vindkraft på land i forbundsstyret til Fellesforbundet.

Les mer i FriFagbevegelse

Kilde: FriFagbevegelse

Kommentarer

kommentarer