Nyhetsartikkel

09 september 2019

Ikke konsesjon til Prestfossan kraftverk

Olje- og energidepartementet har omgjort NVEs konsesjon til Prestfossan kraftverk i Selbu kommune.

Av Informasjonsavdelinga, OED

Departementet begrunner sin avgjørelse med at Prestfossan kraftverk vil ha for store ulemper for Garbergselvas naturmangfold, som bekkekløft, fossesprøytsoner og truede arter. Departementet har også lagt vekt på betydningen av fosselandskapet i øvre del av tiltaksområdet. Utbygging av Prestfossan kraftverk kunne ha bidratt med en årlig produksjon på om lag 34 GWh, som tilsvarer kraftforbruket til 1700 husstander.

Les departementets vedtak her.

Kommentarer

kommentarer