Nyhetsartikkel

15 juli 2019

Endelig: Normal strømpris!

Normale strømpriser, enn så lenge.

Kraftkommentar av Entelios

Hvis vi legger til grunn femårssnittet som en normal for strømprisen, så har den nordiske strømprisen ligget godt over normalen i lang tid. Vi må da tilbake til vinteren 2017/2018 for å se noe som ligner på normale priser. Men nå nærmer det seg: Systemprisen i Norden ble på 27,96 €/MWh i juni. Det betyr at vi nå endelig ser priser som ligger bare 3,5 prosent over gjennomsnittet for de siste fem årene. Ser vi på snittet for det siste tiåret, ligger årets junipris faktisk hele 13 prosent under gjennomsnittet.

Det har vært sterke krefter som har holdt strømprisen høy over lang tid: Råvarepriser, tørkeperioder og ikke minst prisen på CO2-kvoter har vært de tre viktigste driverne her.

Vindkraft styrker selvforsyningen
Så hva har skjedd nå? De lokale forholdene i Norden har bedret seg kraftig siden sommeren i fjor. For et år siden sørget ekstremtørken for et massivt underskudd av vann i kraftsystemet. Dette har bedret seg betydelig, slik at vi ikke lengre er avhengig av import fra landene rundt Norden. Det betyr at vi kan ha lavere strømpris enn de gass- og kullavhengige landene i Europa. En annen naturressurs får også en stadig større rolle: Den store utbyggingen av vindkraft i Norden har helt klart bidratt til å styrke selvforsyningen av strøm.

Fossilprisene faller
Råvareprisene, her snakker vi om gass og kull, har i lengre tid styrket seg jevnt og trutt, og toppet ut ved inngangen til 4. kvartal i fjor. Men da kom et skifte: Aksjekursene falt kraftig verden over, og dermed startet også gass- og kullprisene å falle. Det har de gjort helt fram til i dag, med lavere strømpriser som resultat. Den milde vinteren i Europa sørget i tillegg for å fylle opp lagrene, slik at vi har fått et overskudd av både gass og kull i Europa. Dette er også med på å presse prisene ned til nivåer vi må mange år tilbake for å se maken til.

Gjør fornybar kraft mer konkurransedyktig
CO2-kvoteprisen var også med på oppgangen, sammen med råvareprisene. Disse kvotene er noe alle produsenter av fossil energiproduksjon må kjøpe for å kunne produsere. CO2-prisen blir således en del av kostprisen for å produsere gass- eller kullkraft. Men til forskjell fra råvarene, har ikke utslippsprisen blitt korrigert tilbake. Den fikk en korreksjon i inngangen til 4. kvartal, men fant fort støtte – og ligger nå på et nivå som er høyere. Dette er i tråd med EU-politikernes ønske: De har satt inn flere tiltak i utslippsmarkedet for å gjøre det dyrere å slippe ut CO2. Slik ønsker de å gjøre fornybar kraft mer konkurransedyktig, og strategien ser ut til å virke.

Kortvarig prisnedgang?
Markedsaktørene i kraftmarkedet opererer på to ulike markedsplasser: Den ene er spotmarkedet, der det handles fysisk strøm. Men aktørene handler også kontrakter for leveranse av strøm i mange år frem i tid. Dette skjer på terminmarkedet. Og kontraktene som inngås her, gir oss en pekepinn på hva markedet tror prisen skal bli i fremtiden. Dagens terminkontrakter tyder på at prisene igjen skal løfte seg utover høsten og vinteren. Terminprisene ligger nemlig 10–15 prosent over femårssnittet på høsten, og helt opp til 20 prosent over snittet for desember.

Kilde: Entelios

Entelios tilbyr ren energi, spisskompetanse og teknologi som gjør det mulig for industriselskap, små og store bedrifter i næringslivet og offentlig virksomhet å bli ledende på klimavennlige energiløsninger.

Kjernevirksomheten er styring av og handel med fornybar energi i det nordiske og europeiske elektrisitetsmarkedet på vegne av våre kunder.

  • Entelios har 150 ansatte fordelt på 8 lokasjoner (Oslo, Arendal, Kristiansand, Stockholm, Gøteborg, Berlin, Munchen og Zurich)
  • I Norden har Entelios ansvar for en kundeportefølje på over 20 TWh (årsforbruk til ca 1,3 millioner husholdninger).
  • Selskapet tilbyr 100 % fornybar energi garanti til alle oppdragsgivere.
  • Entelios er et heleid datterselskap av Agder Energi AS

Kommentarer

kommentarer