Nyhetsartikkel

26 februar 2019

Vindkraftanlegg nummer to i Snillfjord på høring

Over 20 vindkraftanlegg er på gang i Trøndelag. Nå konkurrerer de tre selskapene Trønderenergi Kraft, Norsk Vind Energi og Njordr om å få etablert ytterligere ett på Svarthammeren i Snillfjord.

Kommende torsdag holder Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) orienteringsmøte på Krokstadøra. De tre selskapene stiller for å fortelle om planene sine, skriver Adresseavisen.

Svarthammeren, et område med mange fjellvann og med rundt 500 meter over havet som høyeste punkt, ligger nord for Snillfjorden. Sør for fjorden mellom Krokstadøra og Våvatnet er vindkraftanlegget på Geitfjellet for lengst under bygging. Et 42 kilometer langt veinett og plasser for 43 vindturbiner er på gang.

Svarthammaren har også før vært aktuell for vindkraftutbygging. Men Statkraft Vind DA som fikk konsesjon, trakk imidlertid prosjektet høsten 2017.

Rett før jul i fjor, den 17. desember, la NVE ut en ny «salgsannonse» på Svarthammaren. Interessenter fikk tida fram til 1. februar med å melde seg, og tre selskap slo altså til.

Deretter ble det satt høringsfrist til 1. april.

Høyt til værs
På Frøya, hvor det skal holdes folkeavstemning om det planlagte vindkraftanlegget, er det spesielt blitt reagert på høyden på vindturbinene. De det er søkt om på Svarthammaren, er enda høyere.

På Frøya kommer turbiner med navhøyde på 112 meter og vingelader på 136 meter i diameter.

Tilsvarende mål for turbinene Trønderenergi Kraft vil sette opp, er 120 til 150 meter (navhøyde) og 100 m til 170 meter (vingespenn).

Njordr vil ha turbiner med navhøyde 150 meter og vingeblader som strekker seg 155 meter fra spiss til spiss.

Norsk Vind Energi er litt mer beskjeden og angir turbinhøyde til 112 meter og rotordiameter på 149 meter.

Kjente og ukjente aktører
Det er østlandsselskapet Njordr som har de største planene for fjellet som ligger mellom Snillfjorden og Åstfjorden og for det meste består av urørt natur.

Selskapet med adresse på Strømmen og Hydro som en stor eier, skal bruke to milliarder kroner og søker om et anlegg som skal produsere 810 GWh i året. Til det trengs 45 turbiner.

Trønderenergi og Norsk Vind Energi søker om anlegg med 36 og 35 turbiner.

Mens Trønderenergi er en kjent vindkraftaktør i Trøndelag, er Njordr en nykommer. Selskapet er ambisiøs med prosjekter en rekke steder. Blant annet i Agder, der selskapet nylig unnlot å stille på et folkemøte det var invitert til.

Større på Geitfjellet
På Geitfjellet, som vil bli naboanlegget til Svarthammaren, startet byggearbeidene i fjor. Siden konsesjonen ble gitt, er planene endret til større turbiner på linje med dem på Frøya. Når de er ferdig oppført i 2020, vil de være høyere og rotordiameteren økt fra 117 meter til 136 meter.

Konsesjonen for Geitfjellet er gitt for en årsproduksjon på 548 GWh, som betyr 43 vindturbiner. Geitfjellet er et av Fosen Vinds seks prosjekter i Trøndelag.

Kilde: Adresseavisen

Kommentarer

kommentarer