Nyhetsartikkel

25 februar 2019

Årets laveste priser – igjen: Mildvær gir billigere strøm

I helgen falt strømprisene videre til årets laveste nivå etter mildvær. Men prisene vil trolig holde seg på noe over 40 øre kilowattimen fremover, tror analysesjef.

Det har vært en vinter med skyhøye strømpriser, men i helgen falt prisene til årets laveste nivåer.

I Sør-Norge var snittprisen på kraft 54 øre kilowattimen i januar, og på det høyeste var den oppe i et dagssnitt på 76 øre kilowattimen. I helgen var derimot prisen nede i under 40 øre i deler av landet, skriver E24.

På Nordvestlandet, i Midt-Norge og i Nord-Norge lå prisen lørdag og søndag på 37-38 øre kilowattimen, mens prisen i Sør-Norge lå på 40-41 øre kilowattimen, utenom nettleie og avgifter.

– Det kom en ytterligere knekk ned på CO2-markedene på fredagen, så nå er CO2-prisene nede i under 19 euro. I tillegg er det ekstremt høye temperaturer, fem-seks grader høyere enn vanlig. Dette bidrar til lavere priser i helgen, sier analysesjef Tor Reier Lilleholt i Wattsight til E24.

– På grunn av varmt vær ser vi 5.000 til 6.000 megawatt mindre forbruk enn normalt, så produsentene får ikke produsert det de hadde planlagt. Det er en fordel for sluttkundene, men ikke så bra for kraftprodusentene, sier han.

Prisene som er oppgitt her dreier seg selve kraftleddet i strømprisen, utenom nettleie og statlige avgifter, som også utgjør betydelige deler av regningen. I tredje kvartal betalte nordmenn for eksempel i snitt 1,23 kroner kilowattimen for strømmen.

Kraftprisen i helgen ligger bare så vidt over prisnivået på samme tid i fjor. I helgen i uke 8 i fjor lå prisene på 36-37 øre kilowattimen, ifølge kraftbørsen Nord Pool.

Dette er snittprisene på kraft i Sør-Norge i de første åtte ukene av 2019:

Uke 1: 50,9 øre kilowattimen

Uke 2: 50,4 øre kilowattimen

Uke 3: 52,9 øre kilowattimen

Uke 4: 62,2 øre kilowattimen

Uke 5: 53,9 øre kilowattimen

Uke 6: 49,2 øre kilowattimen

Uke 7: 44,4 øre kilowattimen

Uke 8: ca. 42,1 øre kilowattimen

Kilde: Nord Pool

Prisene i februar-mars i fjor lå i perioder på 40-50 øre kilowattimen, og dersom mildværet fortsetter vil kraftprisene kunne bli liggende nede på 40-tallet, tror Lilleholt.

Grunnene til at de ikke faller lavere ligger blant annet i kraftmiksen i Europa, der det fortsatt brukes mye fossil energi.

– Det er fortsatt en veldig høy pris på CO2 og kull, og produksjonskostnadene ligger fortsatt på 45-50 euro per megawattime (44-49 øre kilowattimen, journ.anm.). Det bidrar til å begrense fallet i strømprisene, sier han.

– Lavt på førtitallet
Hvis mildværet vedvarer vil vi i kommende uke få priser som ligger under prisene på samme tid i fjor.

– Det kan vi definitivt, så lenger temperaturen er fem-seks grader høyere enn normalt. Prisene vil trolig øke noe mot slutten av uken, men vi vil nok ligge lavt på førtitallet, sier Lilleholt.

Strømprisen i Sør-Norge førstkommende mandag (uke 9) blir ifølge Nord Pool på 41 øre kilowattimen, mens den til sammenligning var 44 øre kilowattime mandag i samme uke i fjor.

– Utover sommeren og høsten vil produsentene få mer kontroll igjen, men det er betydelig underskudd på snø i den norske fjellheimen. Vi forventer en snittpris på rundt 45 euro per megawattime i år, sier han.

– Hvor langt ned kan vi potensielt se strømprisen i år?

– Hvis du får en ekstrem temperatur og kjempehøy snøsmelting over tid, da kan det bli priser ned på 20-30 øre kilowattimen i perioder. Men dette avhenger også av hvordan været og vinden blir , sier Lilleholt til E24.

Tre år med prisoppgang
Den tørre sommeren i fjor ble avløst av en regntung høst, men det er lite snø i fjellet, og dette vil trolig forplante seg inn i neste år og bidra til å holde strømprisene oppe, sammen med høye priser på kullkraft og CO2-utslippskvoter i Europa, tror Lilleholt.

Fjorårets kraftpris ble i snitt på 41,9 øre kilowattimen, som er det høyeste nivået siden 2010 og betydelig over nivået på 18 øre i 2015, 24 øre i 2016 og 27 øre i 2017.

– Hvis det blir et normalår med uendrede CO2- og kullpriser vil prisene trolig ligge på rundt 40-45 øre resten av året. Det er det vi kan forvente oss også neste år, for vi har fortsatt betydelig underskudd på snø. Når snøen smelter vil det være et underskudd i magasinene som vedvarer inn i neste år. Det blir en forsinkelse i hele systemet, sier Lilleholt.

– Blir det en svært våt sommer kan magasinene normalisere seg i løpet av sommeren. Da kan prisene komme noen øre lenger ned, men dette er avhengig av utviklingen i kull- og CO2-prisene, sier han.

– Betyr det at vi neppe kommer noe særlig under 30 øre igjen med det første?

– Da må det være en våt utvikling over lengre tid, typisk slik man hadde i 2015. Vi er ikke vaksinert mot å komme ned på lave priser igjen, sier Lilleholt.

– Kommer det 20-30 terawattimer mer nedbør enn vanlig, da er vi der. Men i sommer vet vi at det er lite tilsig, så dette er mer noe som kan skje i 2020, sier han.

Kommentarer

kommentarer