Nyhetsartikkel

31 januar 2019

Drakamp i råvareprisene

Store bevegelser i kraftmarkedet den siste tiden kan i stor grad forklares med endringer i råvareprisene.

Kraftkommentar ved Entelios

Værprognosene endrer seg mot mildere og mer nedbør, selv om prognosen for februar fremdeles peker mot både kaldere og tørrere enn hva som er normalt for årstiden. Selv om værprognosene endrer seg, ser det ut til at det er råvareprisene som har størst påvirkning på kraftprisene.

De store begivenhetene
Det er for tiden mange årsaker til urolige råvaremarkeder. Handelskrig og svake makrotall har påvirket en god stund. Brexit-dramatikken er heller ikke noe nytt. Den seneste tiden har også kullmarkedet fokusert på at det nærmer seg kinesisk nyttår som vanligvis gir en nedgang i kinesisk import. I tillegg fikk vi denne uken en uttalelse fra den tyske kullkommisjonen om veivalget mot full nedstengning av tysk kullkraft.

Kullkommisjonen
En tverrpolitisk komité har lenge jobbet med å legge frem en politisk spiselig plan for nedstengning av kullkraften i Tyskland. Kutt i kullkraften er helt nødvendig for at Tyskland skal nå sine fastsatte mål for reduksjon av klimagasser. Planen som ble lagt frem har allerede lekket i flere omganger, så hovedtrekkene i planen var ikke veldig overraskende. De foreslår at nedstengningen av kullkraften skal starte i 2022, samtidig som de siste kjernekraftreaktorene også legges ned. De resterende kullkraftverkene skal være stengt i 2038.

Kullindustrien protesterer selvfølgelig, og argumentene går mye på om Tyskland i det hele tatt er rustet til å legge ned så store volumer av grunnkraft. Å erstatte kullkraften med fornybart, vil kreve store innvesteringer og ikke minst mye innovasjon for å bygge et kraftsystem som klarer å håndtere variabel etterspørsel med variabel kraftproduksjon.

Kilde: Entelios

Kommentarer

kommentarer