Nyhetsartikkel

01 februar 2019

Konsulentrapport om mulige endringer av handelsmønstre i kraftmarkedet

Thema Consulting Group har på oppdrag fra NVE utarbeidet en rapport som vurderer konsekvensene for det nordiske markedet dersom en større andel av handelen skjer nærmere driftstimen. Formålet med rapporten er å vurdere utvikling i handelsmønstre i kraftmarkedet, og kvalitetssikre den nordiske markedsmodellen.

Rapporten «Effects of a more Intraday-Driven Market» gjennomgår spesifikt konsekvensene dersom mer volum handles i intradag og mulig reservering av overføringskapasitet til intradagmarkedet.

– NVE ønsker å hele tiden være oppdatert på det som skjer i markedet slik at vi best mulig kan utføre vår myndighetsrolle. Analysen vi får gjennom denne rapporten er viktig innspill i det arbeidet, sier Vivi Mathiesen, seksjonsleder for engrosmarkedet.

I rapporten vurderes hvordan en rekke trender påvirker handelsmønsteret, f.eks. økt innslag av fornybar energi, ny produksjons- og forbruksteknologi, potensiell reservasjon av overføringskapasitet for intradaghandel, markedsintegrasjon samt fremvekst av nye kommersielle aktører og handelsteknologier. Rapporten ser også på mulig problemstillinger knyttet til markedsdesign av å innføre intradagauksjoner samt mulig effekter av endringer i fysisk handelsmønstre på det finansielle kraftmarkedet.

Funnene i rapporten viser at:

  • Det er rimelig å forvente at tidspunkt for fysisk handel i hovedsak vil være uendret. Den største effekten av endringer i handelsmønstre vil være et større behov for markedsaktørene til å handle i intradag for å unngå ubalanser.
  • Det ikke er noen åpenbar grunn til at reservering av overføringskapasitet for intradaghandel er en god løsning.
  • En ideell markedsdesign for intradag inneholder et fåtall auksjoner
  • Risikoen for at endrede handelsmønstre påvirker det finansielle kraftmarkedet er svært liten.

Les rapporten Effects of a more Intraday-Driven Market

Kommentarer

kommentarer